Aarhus Universitets segl

Lav dit SRP-forløb hos Technical Sciences

På Faculty of Technical Sciences, Aarhus Universitet udbyder vi en række forløb som støtte til gymnasiets studieretningsprojekt (SRP) eller andre større skriftlige projekter (fx SOP).

Forløbene lige pt. udbydes af Institut for Agroøkologi, som undersøger samspillet mellem planter, dyr, mennesker og miljø inden for systemer til produktion af fødevarer, foder, energi og biobaserede produkter.

Vores tilbud omfatter hovedsageligt hjælp til at udføre den eksperimentelle del og i visse tilfælde også litteratursøgning. Det kan være i form af, at eleverne laver en del af deres eksperimentelle arbejde i instituttets laboratorier eller får teoretisk vejledning af forskere eller ph.d.-studerende.