Aarhus University Seal

Fem nye Sapere Aude forskningsledere på Tech

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) tildeler i disse dage 42 Sapere Aude Forskningsleder-bevillinger til nogle af de allerdygtigste yngre forskere i Danmark med excellente, nybrudsskabende idéer. Fem af modtagerne, som nu får mulighed for at prøve kræfter med at lede en forskningsgruppe, hører hjemme på Faculty of Technical Sciences (Tech). De modtager tilsammen ca. 31 mio. kr.

Denne omtale er baseret på en pressemeddelelse fra Danmarks Frie Forskningsfond

De nyslåede Sapere Aude: DFF-forskningsledere har gennemgået en hård udvælgelsesproces for at kunne stå med en bevilling i dag: to bedømmelsesrunder i fondens faglige forskningsråd, en individuel fagfællebedømmelse hos internationale eksperter og derudover et interview foretaget af et tværrådsligt udvalg i fonden.

De fem modtagere på Tech er (linkene fører til DFF's projektbeskrivelse og portræt af modtageren):

Mahdi Abkar fra Institut for Mekanik og Produktion, 6.191.952 kr. til projektet Physics-constrained Learning for Turbulent Flows (PLTF)

Emmanuel Arthur fra Institut for Agroøkologi, 6.188.400 kr. til projektet Recovery of soil ecosystem services after traffic-induced soil compaction across Europe – RESCUE.

Mario Martinez-Martinez fra Institut for Fødevarer – Fødevareteknologi, 6.190.848 kr. til projektet Non-covalent Binding to Target Prime Sites for Cardiometabolic Protection.

Zongsu Wei fra Institut for Bio- og Kemiteknologi, 6.188.707 kr. til projektet CataForce: Catalytic “Forever Chemical” Elimination Towards Zero Fluoro-Pollution.

Diego Abalos fra Institut for Agroøkologi, 6.185.664 kr. til projektet Redefining a plant ideotype to reduce nitrogen pollution.

Et element af Sapere Aude-bevillingen er, at forskerne får mulighed for at bruge en del af deres forskningskarriere i udlandet for at styrke det internationale samarbejde.

Læs pressemeddelelsen fra Danmarks Frie Forskningsfond.