Aarhus University Seal

Netværksdagen BioMatch skal styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og den biologiske forskning på AU

Innovationsfonden og Institut for Bioscience inviterer til en bred faglig netværksdag onsdag den 22. januar på Aarhus Universitet. Formålet er at styrke samarbejdet omkring forskning i klima, naturressourcer, grøn vækst, miljø og bæredygtig produktion

Forstørret foto
Institut for Bioscience var vært for BIOMatch første gang i 2018. Her indtog knap 200 studerende, forskere og repræsentanter fra erhvervslivet Stakladen på Aarhus Universitet til en eftermiddag med fokus på samarbejder. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto

Institut for Bioscience ønsker at styrke samarbejde med erhvervslivet omkring temaer relateret til klima, naturressourcer, grøn vækst, miljø og bæredygtig produktion. Derfor inviterer instituttet i samarbejde med Innovationsfonden til en bred faglig netværksdag for forskere, virksomheder, organisationer og myndigheder.

Formand for Aarhus Universitets bestyrelse og nyligt udnævnt formand for EU’s forskningsmission om klimatilpasning Connie Hedegaard holder åbningsoplæg omkring bl.a. status på FN’s verdensmål samt universiteternes og virksomhedernes rolle og ansvar i arbejdet med den grønne omstilling. Innovationsfonden fortæller om mulighederne for støtte til samarbejder, der løser samfundsudfordringer, og Central Denmark EU Office kommer og fortæller om muligheder i EU’s næste rammeprogram for forskning og innovation: Horizon Europe.

”For at skabe en mere bæredygtig fremtid, er det afgørende vigtigt, at forskning og erhverv arbejder sammen og udveksler viden og vidensbehov” siger Annette Bruhn, seniorforsker og formand for Erhvervsudvalget på Institut for Bioscience. ”Med BioMatch vil vi skabe et fælles forum, hvor kontakter mellem forskere, erhverv og andre centrale interessenter bliver skabt og ideer opstår og udvikles. Samarbejder kan føres ud i livet på masser af måder: forsknings- og udviklingsprojekter, erhvervs-ph.d. og –postdoc, og så i erhvervsprojekter, der er målrettet de studerende. Der er stor interesse for at samarbejde med virksomheder blandt de studerende.”

Det er gratis at deltage i BioMatch og konceptet for arrangementet er en blanding af korte oplæg og en markedsplads. Virksomheder, organisationer, fonde og myndigheder kan få deres egen stand, hvor de kan præsentere sig over for de deltagende forskere og studerende.

”Vi håber primært at få knyttet nogle gode kontakter og sammen tænkt nogle spændende tanker, som med tiden kan udvikle sig til samarbejder” fortæller Annette Bruhn ”og så handler det selvfølgelig også om at få et overblik over finansieringsmulighederne for samarbejdsprojekter både nationalt og i EU”.

Arrangementet BioMatch kommer til at foregå i Stakladen på Aarhus Universitet. Der er pt. tilmeldt 61 firmaer, fonde, organisationer og myndigheder og mere end 50 ansatte fra Institut for Bioscience. Mere information via  https://bios.au.dk/erhvervssamarbejde/bio-match/bio-match-2020/ 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 20. januar kl. 12:00

Kontakt

Annette Bruhn
Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Tlf. 29638034
Mail: anbr@bios.au.dk