Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder fra Technical Sciences

Professor Martyn Tranter (foto: AU)

26.10.2020 | Institut for Miljøvidenskab

Miljøforsker modtager prestigiøs fortjenstmedalje

Professor Martyn Tranter fra Institut for Miljøvidenskab er netop blevet udpeget til at modtage den fornemme Julia and Johannes Weertman Medalje 2021 af den Europæiske Geoscience Union (EGU). Udmærkelsen gives bl.a. for hans verdensførende arbejde med glaciologi, som han deltager i på AU. Prisen overrækkes i 2021.

Foto: Jesper Rais

26.10.2020 | Institut for Agroøkologi

Ny analyse af klima- og miljøeffekter af biogasproduktion

Forskere fra Institut for Agroøkologi og Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet har undersøgt klima- og miljøeffekter af fem forskellige former for biogasproduktion. Resultaterne er udgivet i en ny DCA-rapport.

AU FOOD er initiativtager til et nyt netværk, der skal sætte gang i udviklingen af bæredygtigt, nordisk, kultiveret kød med udgangspunkt i lokale ingredienser. Foto: Colourbox.

21.10.2020 | DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Institut for Fødevarer, Bæredygtighed

AU FOOD sætter gang i udviklingen af kultiveret kød med nyt nordisk netværk

AU FOOD er initiativtager til et nyt netværk, der skal sætte gang i udviklingen af kultiveret kød med udgangspunkt i bæredygtige, nordiske ingredienser og dermed tage konkurrencen op med de udenlandske producenter. For nyligt afholdt netværket det første netværksmøde og -workshop med deltagere fra hele norden.

Numeriske simuleringer er ikke tilstrækkelige, hvis man skal kunne teste virtuelle prototyper under troværdige forhold. Det kræver troværdige digitale tvillinger. Foto: Istock.

20.10.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab

Nyt projekt giver industrien mulighed for at skrotte prototyperne

Et tværeuropæisk konsortium bestående af bilproducenter, universiteter, videncentre og leverandører er gået sammen om et nyt forsknings- og udviklingsprojekt, der skal hjælpe industrien til at skifte fra virkelige til virtuelle prototyper.

Adjunkt Nicolas Volet (på billedet) har sammen med Dr. Holger Klein fra OE Solutions America opdaget en metode, hvormed de kan indsnævre laseres linjebredde markant. Foto: Melissa Yildirim, AU Foto.

15.10.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab

Ny opdagelse åbner for gennembrud inden for laserteknologi

Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge ikke-lineære processer i halvlederlasere: Det kan være et springbræt til næste generations fiberoptiske netværk.

Når ilten forsvinder i bundvandet forsvinder de dyr, der kan flygte. Fastsiddende dyr er overladt til de dårlige forhold. Svovlbakterien Beggiatoa danner en måtte på overfladen af havbunden – det såkaldte ’liglagen’. Bakterierne kan omsætte den svovlbrinte, der trænger op fra bunden med den smule ilt, der er tilbage i bundvandet, og bakterierne udgør sidste skanse i en uheldig udvikling. Når de forsvinder, frigives den giftige svovlbrinte til vandet, hvor den slår planter og dyr ihjel. Foto: Peter Bondo.

09.10.2020 | Institut for Bioscience

Iltsvind hærger igen de indre danske farvande

De nyeste målinger af iltindholdet i de danske farvande viser et massivt iltsvind, der ligger på niveau med perioden 1989-2009. Det er meget alvorligt for livet i havet siger seniorrådgiver Jens Würgler Hansen fra Aarhus Universitet.

Eskild Holm Nielsen, dekan for Faculty of Technical Sciences  (Foto: Melissa Yildirim, AU)

08.10.2020 | Faculty of Technical Sciences

AU’s bestyrelse vedtager ny organisering af ingeniørområdet

På bestyrelsesmødet 8. oktober gav AU’s bestyrelse grønt lys til etableringen af fire nye ingeniørinstitutter på universitetet. Den nye organisering har til formål at samle fagmiljøerne på tværs af Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Institut for Ingeniørvidenskab. De nye institutter åbnes 1. januar 2021.

Foto: AU Foto

07.10.2020 | Bæredygtighed, Faculty of Technical Sciences

Dansk landbrug skal være global fortrop i den grønne omstilling

Et nationalt center for grøn omstilling af landbruget skal være et ambitiøst dansk bidrag til at imødegå den globale klimakrise. Vi har forudsætningerne, men det kræver samarbejde – og investeringer – at gøre forskellen. Det mener bestyrelsesformand Connie Hedegaard og rektor Brian Bech Nielsen. Læs indlægget, som er bragt på Altinget.dk tirsdag…

Professor Ole Hertel bliver ny institutleder på Institut for Bioscience fra d. 1. november 2020. (Foto: Johanna Hertel)

05.10.2020 | Faculty of Technical Sciences, Institut for Bioscience

Ole Hertel bliver ny institutleder på Institut for Bioscience

Professor Ole Hertel skifter karrierespor fra at være en af landets førende forskere i luftkvalitet til at indtage posten som institutleder på Institut for Bioscience. Det sker fra 1. november 2020.

Usorteret plast fra husholdninger på omlastningen på Vestforbrænding inden grovsortering. Foto: Daniel Carl Hennings/ Vestforbrænding.

30.09.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab, Bæredygtighed

Intelligent kamerateknologi skal revolutionere vores genanvendelse af plastik

Et nyt forskningsprojekt skal udvikle en kamerabaseret sorteringsmaskine, der kan finsortere plastikaffald efter dets type. Maskinen bliver i projektet implementeret i industrien, og gør det muligt i langt højere grad at anvende genanvendt plast i fremstillingsindustrien.

Viser resultater 31 til 40 ud af 186

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste