Aarhus Universitets segl

Erhvervskontakt ved Technical Sciences

Du er velkommen til at kontakte Technical Sciences for at høre om mulighederne for at indgå et samarbejde mellem din virksomhed og fakultetets forskere eller studerende.

Kontakt fakultetets erhvervssekretariat eller institutternes kontaktpersoner herunder eller se institutternes erhvervssider:


Fakultetets kontaktperson for erhvervssamarbejde


Institut for Agroøkologi

Birte Boelt

Professor Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed

Institut for Ecoscience

Stine Slotsbo

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Terrestrisk Økologi

Institut for Fødevarer

Martin Jensen

Seniorforsker Institut for Fødevarer - Differentierede og biofunktionelle fødevarer

Institut for Bio- og Kemiteknologi

Thomas Lundgaard

Viceinstitutleder Institut for Bio- og Kemiteknologi

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

Institut for Miljøvidenskab

Institut for Byggeri og Bygningsdesign

Gustaf Lohm

Chef-/specialkonsulent Institut for Byggeri og Bygningsdesign

Institut for Elektro- og Computerteknologi

Andy Drysdale

Seniorkonsulent Institut for Elektro- og Computerteknologi

Institut for Mekanik og Produktion

Martin Heide Jørgensen

Viceinstitutleder for uddannelse, Ingeniørdocent Institut for Mekanik og Produktion

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning