Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Erhvervskontakt ved Technical Sciences

Du er velkommen til at kontakte Technical Sciences for at høre om mulighederne for at indgå et samarbejde mellem din virksomhed og fakultetets forskere eller studerende.

Kontakt fakultetets erhvervssekretariat eller institutternes kontaktpersoner herunder eller se institutternes erhvervssider:


Fakultetets kontaktperson for erhvervssamarbejde

Jørgen Brøchner Jespersen

Særlig rådgiver Dekanat, Technical Sciences

Institut for Agroøkologi

Birte Boelt

Seniorforsker Institut for Agroøkologi - Afgrødesundhed

Institut for Ecoscience

Stine Slotsbo

Seniorforsker Institut for Ecoscience - Terrestrisk Økologi

Institut for Fødevarer

Jette Feveile Young

Lektor, Forskergruppeleder Institut for Fødevarer - Differentierede og biofunktionelle fødevarer

Institut for Bio- og Kemiteknologi

Andy Drysdale

Teamleder Erhvervssamarbejder og partnerskaber

Institut for Miljøvidenskab

Institut for Byggeri og Bygningsdesign

Kasper Lynge

Viceinstitutleder Institut for Byggeri og Bygningsdesign

Institut for Elektro- og Computerteknologi

Kasper Løvborg Jensen

Viceinstitutleder for udvikling, innovation og erhvervssamarbejd Institut for Elektro- og Computerteknologi

Institut for Mekanik og Produktion

Helle Wivel

Viceinstitutleder for udvikling, innovation og erhvervssamarbejd Institut for Mekanik og Produktion

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning