Aarhus Universitets segl

Forskningsbaseret myndighedsbetjening ved Technical Sciences

Technical Sciences leverer forskningsbaseret rådgivning af nationale myndigheder, styrelser og offentlig forvaltning. Fakultetet er dermed med til at sikre uafhængig viden som grundlag for samfundets udvikling. Rådgivningen foregår via de nationale centre DCA og DCE.

Rådgivningen sker som en del af den forskningsbaserede myndighedsbetjening, der er fællesbetegnelse for en række ydelser, som universiteter kan udføre for staten og andre aktører. Både rådgivningen og de underliggende forskningsaktiviteter udføres af aktive forskere.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter:

  • Myndighedsrådgivning, som forskerne yder i forbindelse med konkrete bestillinger fra ministerier, styrelser og offentlig forvaltning.
  • Forskningen, som ligger til grund for rådgivningen.
  • En række opgaver og ydelser, f.eks. i forbindelse med overvågning, monitorering og beredskab m.m.

Myndighedsbetjeningen varetages gennem DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Læs mere om forskningsbaseret myndighedsbetjening.


Rammeaftaler med ministerier

Ydelserne i den forskningsbaserede myndighedsbetjening er fastlagt i rammeaftaler, som universitetet indgår med et eller flere fagministerier. Aarhus Universitet har indgået aftaler med Miljø- og Fødevareministeriet om myndighedsbetjening inden for:

  • natur og vand
  • arktiske forhold
  • luft
  • emissioner og risikovurdering
  • fødevarekvalitet og forbrugeradfærd
  • planteproduktion
  • husdyrproduktion

Læs mere om ramme- og ydelsesaftaler og om kvalitetssikring.

Eksempler på forskningsbaseret rådgivning

Mangeårig erfaring og samarbejde mellem forskningsmiljøerne har skabt et sammenhængende vidensgrundlag for rådgivning inden for miljøbelastning, fødevarekvalitet og landbrugsproduktion, og det kommer hele samfundet til gode.

Herunder kan du læse om nogle eksempler på rådgivningsopgaver, som Aarhus Universitet udfører:

Læs mere om forskning til gavn for samfundet