Aarhus Universitets segl

Kvalitetssikring ved Technical Sciences

I myndighedsrådgivningen ved Aarhus Universitet lægges der stor vægt på faglig kvalitet, rettidighed, synlighed af resultaterne samt koordinering og dialog med rekvirenten under samtidig hensyntagen til, at universitetets myndighedsrådgivning og de efterfølgende politiske beslutningsprocesser er klart adskilte.

Kvalitetssikring af hele processen er et vigtigt element i myndighedsrådgivningen, og Technical Sciences har derfor indført et fælles og sammenhængende kvalitetsledelsessystem for myndighedsrådgivningen. Systemet skal garantere høj kvalitet af de leverede ydelser gennem sikring af kvaliteten i de enkelte trin i processen og skal samtidig kunne anvendes som ekstern dokumentation for, hvordan kvaliteten sikres i Technical Sciences myndighedsrådgivning.

Kvalitetsledelsessystemet er certificeret efter den internationale kvalitetsstandard ISO9001. Certificeringen blev gennemført af FORCE Certification i september 2020.