Aarhus Universitets segl

Kursus om forskningsbaseret myndighedsrådgivning

Kick off og to dages internat

Tech udbyder hvert år et kursus for alle, der arbejder med myndighedsrådgivning

Kurset starter med én dags kick off-kursus på AU Campus Aarhus, hvor det er muligt at deltage virtuelt. Nogle uger efter følges op med et to-dages internatkursus på AU's konferencecenter Sandbjerg Gods nær Sønderborg eller i trekantsområdet.

Målgruppe

Kurset retter sig mod medarbejdere og ph.d.-studerende ved AU, som ønsker at kvalificere sig til at kunne levere forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Kurset er obligatorisk for nye medarbejdere, der skal arbejde med myndighedsbetjening (fx forskere, seniorforskere, seniorrådgivere, professorer, AC’ere, videnskabelige assistenter), og et tilbud til nuværende medarbejdere, samt ph.d.-studerende.

Formålet med kurset er at give deltageren viden, færdigheder og kompetencer til at kunne levere uafhængig, forskningsbaseret myndighedsrådgivning af høj kvalitet og konsistens inden for sit forskningsfelt.

Læringsmål

Når kurset er gennemført, kan deltageren for en given rådgivningsopgave…

  • Beskrive de enkelte trin i rådgivningsprocessen og tilhørende kvalitetssikring og begrunde dem, med afsæt i kendskab til indgåede aftaler og vedtagne kvalitetssikringsprocedurer
  • Forklare den formelle baggrund for forskellige typer bestillinger, med afsæt i den relevante lovgivning og kendskab til det politisk-administrative system
  • Skitsere en plan for kommunikation og interessent-inddragelse, med afsæt i overvejelser om hvad der er god formidling til den givne målgruppe ift. forskellige typer bestillinger
  • Reflektere over egen rolle som forsker hhv. rådgiver, ift. øvrige interessenter i den forskningsbaserede myndighedsrådgivning, herunder overvejelser om armslængde og ytringsfrihed

Find aktuelle kurser her

Find links til eventuelle kommende kurser på dansk og engelsk her:  aarhusuniversitet.sharepoint.com/:f:/r/sites/STKvalitetsledelsessystem/Shared%20Documents/Links,%20kurser%20-%20training%20courses