Aarhus Universitets segl

Kursus om forskningsbaseret myndighedsrådgivning

Online kick off og to dages internat

Tech udbyder hvert år et kursus for alle, der arbejder med myndighedsrådgivning

Kurset starter med fire timers online kick off-kursus på Zoom. Nogle uger efter følges op med et to-dages internatkursus på Hotel Fredericia nær Fredericia station.

Målgruppe

Kurset retter sig mod medarbejdere og ph.d.-studerende ved AU, som ønsker at kvalificere sig til at kunne levere forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Kurset er obligatorisk for alle medarbejdere (fx forskere, seniorforskere, seniorrådgivere, professorer, AC’er, videnskabelige assistenter), der udarbejder eller skal udarbejde forskningsbaseret myndighedsrådgivning. Tovholdere skal have gennemført kurset. Nye medarbejdere eller medarbejdere, der ikke tidligere har arbejdet med myndighedsrådgivning, skal på kursus inden for 2 år efter ansættelse/start på myndigheds-rådgivningen. Erfarne medarbejdere skal have været på kursus inden 1. juli 2027.

Formålet med kurset er at give deltageren viden, færdigheder og kompetencer til at kunne levere uafhængig, forskningsbaseret myndighedsrådgivning af høj kvalitet og konsistens inden for sit forskningsfelt.

Læringsmål

Når kurset er gennemført, kan deltageren for en given rådgivningsopgave…

  • Beskrive de enkelte trin i rådgivningsprocessen og tilhørende kvalitetssikring og begrunde dem, med afsæt i kendskab til indgåede aftaler og vedtagne kvalitetssikringsprocedurer
  • Forklare den formelle baggrund for forskellige typer bestillinger, med afsæt i den relevante lovgivning og kendskab til det politisk-administrative system
  • Skitsere en plan for kommunikation og interessent-inddragelse, med afsæt i overvejelser om hvad der er god formidling til den givne målgruppe ift. forskellige typer bestillinger
  • Reflektere over egen rolle som forsker hhv. rådgiver, ift. øvrige interessenter i den forskningsbaserede myndighedsrådgivning, herunder overvejelser om armslængde og ytringsfrihed

Find aktuelle kurser her

Find links til eventuelle kommende kurser på dansk og engelsk her.