Aarhus Universitets segl

Organisering ved Technical Sciences

Besvarelse af store, komplekse myndighedsspørgsmål kræver ofte samarbejde mellem forskellige forskningsdiscipliner og fagmiljøer.

For at sikre et tværgående samarbejde om myndighedsbetjeningen har Aarhus Universitet etableret to nationale centre: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug og DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. Til sammen danner de ramme for samarbejdet med ministerierne.

Centrene koordinerer myndighedsbetjeningen og medvirker til at kvalitetssikre rådgivningen; både i forhold til kvaliteten af den enkelte levering og i forhold til at sikre, at den samlede rådgivning er helhedsorienteret, tværfaglig og konsistent over tid. 

Hvem leverer myndighedsbetjening?

Ti institutter er hovedleverandører af forskning og rådgivning til myndighederne:

Herudover bidrager en række andre fagmiljøer på AU, blandt andet MAPP-centret på Aarhus BSS.

Technical Sciences prodekan for myndighedsbetjening har det overordnede ansvar for området på fakultetet.