Aarhus Universitets segl

Ledelse & administration på Technical Sciences

Organisation

Faculty of Technical Sciences ledes af dekanen, som også er medlem af universitetsledelsen. Dekanen har det faglige og økonomiske ansvar for fakultetet. Dekanatet består udover dekanen af tre prodekaner og udgør fakultetets daglige ledelse.

Fakultetsledelsen består af dekanen, prodekanerne, lederne af fakultetets tolv største enheder samt den administrative ledelse. Fakultetsledelsen træffer beslutninger om de overordnede linjer for fakultetet.

Studielederne forestår i samarbejde med studienævnene den praktiske tilrettelæggelse af uddannelserne.

Fakultetssekretariatet udfører strategiske analyser samt udviklings- og kvalitetsopgaver for dekanen og prodekanerne og understøtter ledelsen med sekretariatsbistand.

Administrationscentret understøtter institutterne ved Faculty of Technical Sciences og Faculty of Natural Sciences administrativt med opgaver inden for HR, bygningsservice, økonomi, IT, kommunikation og studieadministration.