Aarhus Universitets segl

Studieledere på Technical Sciences

Studielederne forestår i samarbejde med studienævnene den praktiske tilrettelæggelse af uddannelserne ved Faculty of Technical Sciences.


Studieleder for ingeniøruddannelserne

Studieleder for de jordbrugsvidenskabelige uddannelser