Aarhus Universitets segl

Fakultetssekretariat på Technical Sciences

Fakultetssekretariatet udfører de strategiske analyser samt udviklings- og kvalitetsopgaver, som dekanen og prodekanerne har brug for i deres faglige og økonomiske ledelse af hovedområdet.


Sekretariatschef og chefrådgiver

Mie Lundgaard

Chefrådgiver/Sekretariatsleder

Arbejdsområder

 • Ledelse af sekretariatet
 • Chefrådgiver for dekanen

Medarbejdere i sekretariatet


Projektmedarbejder

Alexander Küster

Projektmedarbejder

Arbejdsområder


Rådgiver for dekanen

Arbejdsområder

 • Strategisk rådgivning
 • Fakultetsledelsesmøder
 • AU strategi – udvikling, implementering og opfølgning på handleplan og strategiske indikatorer.
 • Tech strategi

Arbejdsområder

 • Projektledelse af AU Viborg
 • Ingeniørboard

Rådgiver

Arbejdsområder


Juridisk rådgiver

Arbejdsområder

 • Juridisk rådgiver for dekanatet
 • FSU i samarbejde med HR
 • Fakultetets GDPR-koordinator

Kommunikationspartner

Heidi Søndergaard

Kommunikationspartner

Arbejdsområder

 • AU Engineering kommunikation
 • Studenterrekruttering
 • Web layout og support
 • Grafik, layout og tryk
 • Studieguideredaktionen for bachelor og kandidat
 • Studerende.au.dk-redaktionen
 • Marketing-erfagruppe

Rådgiver på talentområdet

Arbejdsområder

 • Rådgiver talentområdet
 • Akademisk Råd (sekretariat)
 • Ligestillingsudvalg (sekretariat)
 • Forskningsetisk komite (sekretariat)
 • Fr. Chr. Frantsen (sekretariat)
 • Indstillinger, udpegninger og priser (interne og eksterne)
 • AU Valgfaglig kontaktperson (VFK)

Kommunikationsrådgiver

Jannie True Hansen

Kommunikationsrådgiver

Arbejdsområder

 • AU Viborg rekruttering af studerende
 • AU Viborg intern kommunikation
 • Tech.dk (indhold)
 • Tech LinkedIn
 • Public Affairs (med Mette)
 • Medlem af IKOO – AU netværk for intern kommunikation

Videnskabsjournalist

Jesper Bruun

Kommunikationspartner

Arbejdsområder

 • AU Engineering Kommunikation, presse og ekstern kommunikation, rådgivning
 • Forskningsformidling og videnskabsjournalistik
 • Studenterrekruttering
 • Møder: National Rekruttering, Tech Erhvervsudvalg, AU Tværgående Presse Gruppe

Chefsekretær for dekanen

Arbejdsområder

 • Chefsekretær for dekanen
 • Dekanatmøder.

Chefkonsulent for Nat og Tech

Arbejdsområder

 • Arbejdsmiljø
 • FAMU
 • Erhvervssamarbejde og kommunesamarbejde.
 • Erhvervsudvalg

Rådgiver for prodekan for forskning og talentudvikling

Arbejdsområder

 • Forskningsrådgiver
 • Tech Forskningsudvalg
 • Tech Digitale Infrastrukturudvalg
 • Netværk for videnskabelige koordinatorer

Chefkonsulent

Kim Harel

Chefkonsulent

Arbejdsområder

 • AU Engineering Kommunikation
 • Rådgivning
 • Presse og ekstern kommunikation
 • Forskningsformidling og videnskabsjournalistik
 • Studenterrekruttering

Specialkonsulent

Arbejdsområder

 • Intern og national koordinator for Centre for Sustainable Agrifood Systems – START

Rådgiver for prodekan for uddannelse

Arbejdsområder

 • Uddannelsesrådgiver
 • Tech Uddannelsesforum
 • Styregruppen for Fastholdelse, Tech

Studentermedhjælper

Arbejdsområder


Kommunikationsrådgiver for dekanen, presse og kommunikation

Mette Agerup

Kommunikationsrådgiver

Arbejdsområder

 • Strategisk rådgivning (presse og kommunikation)
 • Pressekontakt og pressehåndtering for dekanen/dekanatet
 • Strategisk kommunikation
 • Tech kommunikationsstrategi

Rådgiver for prodekan for myndighedsområdet

Thomas Plesner

Rådgiver og Kvalitetskoordinator

Arbejdsområder

 • Kvalitetskoordinator for Tech.
 • Tech Myndighedsbetjeningsudvalg.
 • Aftalesekretariat, Ledelsesgruppen under Rammaftale med MFVM.
 • Nat-Tech Biblioteksudvalg.
 • Kursusansvarlig, kursus om myndighedsrådgivning.