Aarhus Universitets segl

Fakultetssekretariat på Technical Sciences

Vores opgaveområder omfatter ledelsesbetjening og rådgivning af dekanen og prodekanerne indenfor forskning og talent, samarbejdet med eksterne parter, myndighedsbetjening og uddannelse.

Kommunikationsteamet understøtter dekanatet i pressehenvendelser, den strategiske kommunikation og ledelseskommunikation, samt institutterne i forhold til rekruttering og forskningsformidling.

Sekretariatet har desuden koordinering af START og AU Viborg.

I er meget velkomne til at tage fat i os - vores kontaktoplysninger fremgår nedenfor.


Sekretariatschef og chefrådgiver

 • Ledelse af sekretariatet
 • Chefrådgiver for dekanen

Medarbejdere i sekretariatet

Siden er under revidering

Eksterne Relationer og dekansekretariat

Chefsekretær for dekanen

 • Dekanatmøder (sekretariat)
 • Ledelsesbetjening af dekanen

Rådgiver for dekanen

 • Ledelsesbetjening af dekanen
 • Fakultetsledelsesmøder (sekretariat)
 • Advisory Board (sekretariat)
 • Folkemødet
 • AU strategi
 • Tech strategi

Projektleder og rådgiver


Else Thordahl Meyer

@
T +45 2212 1073

Juridisk rådgiver

 • Juridisk rådgiver for dekanatet
 • FSU i samarbejde med HR (sekretær)
 • Fakultetets GDPR-koordinator

Rådgiver

 • AU Viborg

Uddannelse

Danny Damsgaard

@
T +45 20710888

Rådgiver

 • Ingeniørboard (sekretariat)
 • Katrinebjerg
 • Barselsvikar uddannelsesrådgiver

Rådgiver for prodekan for uddannelse

 • Uddannelse og rekruttering AU Viborg
 • Barselsvikar uddannelsesrådgiver

Marie Oue Hansen

@
T +45 9350 8130

Rådgiver for prodekan for uddannelse
(barsel pr. 21.02.2023)

 • Uddannelsesrådgiver
 • Tech Uddannelsesforum (sekretariat)
 • Styregruppen for Fastholdelse, Tech (sekretariat)

Kommunikation

Heidi Søndergaard

@
T +45 4189 3301

Arbejdsområder

 • Rekrutteringsmateriale og -kampagner (ingeniør)
 • Web layout og support (ingeniør)
 • Grafik, layout og tryk (ingeniør)
 • Medlem af Studieguideredaktionen for bachelor og kandidat
 • Medlem af Studerende.au.dk-redaktionen
 • Medlem af AU Marketing-erfagruppe
 • Medlem af AU Webkoordinationsgruppe

Arbejdsområder:

 • AU Viborg kommunikation ift. rekruttering af studerende
 • AU Viborg intern kommunikation
 • Tech.au.dk og tech.medarbejdere.au.dk
 • Tech LinkedIn
 • Medlem af IKOO – AU netværk for intern kommunikation

Arbejdsområder:

 • Forskningsformidling og videnskabsjournalistik
 • Presse og ekstern kommunikation
 • Rådgivning

Jesper Bruun

@
T +45 4240 4140

Arbejdsområder:

 • AU Engineering Kommunikation
 • Rådgivning
 • Presse og ekstern kommunikation
 • Forskningsformidling og videnskabsjournalistik
 • Studenterrekruttering
 • Medlem af National Rekruttering gruppen
 • Medlem af Tech Erhvervsudvalg
 • Medlem af AU Tværgående Presse Gruppe

Kim Harel

@
T +45 4189 3302

Arbejdsområder:

 • AU Engineering Kommunikation
 • Rådgivning
 • Presse og ekstern kommunikation
 • Forskningsformidling og videnskabsjournalistik
 • Studenterrekruttering
 • Medlem af Engineer the Future

Mette Agerup

@
T +45 4026 0514

Arbejdsområder:

 • Kommunikationsrådgiver for dekanen
 • Strategisk rådgivning (presse og kommunikation)
 • Pressekontakt og pressehåndtering for dekanen/dekanatet
 • Ekstern kommunikation AU Viborg
 • Koordinering START (Grafisk, kommunikation og presse)
 • Public Affairs
 • Tech.au.dk (nyhedsredaktør)
 • Tech linkedin
 • Medlem af AU Tværgående Presse Gruppe

Sandra Jessen

Arbejdsområder

 • Studentermedhjælper

 • Indhold til nuværende studerende på sociale medier

Forskning og myndighedsbetjening

Rådgiver


Sekretær

 • Ledelsesbetjening af sekretariatschefen
 • Fakultetsledelsesmøder (Sekretariatet)
 • Mødeplanlægning
 • Rejseplanlægning
 • Diverse administrative opgaver

Ida Marie Gerdes

@
T +45 3036 0665

Rådgiver på talentområdet

 • Akademisk Råd (sekretariat)
 • Ligestillingsudvalg (sekretariat)
 • Forskningsetisk komite (sekretariat)
 • Fr. Chr. Frantsen (sekretariat)
 • Indstillinger, udpegninger og priser (interne og eksterne)
 • AU Valgfaglig kontaktperson (VFK)

Administrativ koordinator for START

 • Intern og national koordinator for Centre for Sustainable Agrifood Systems – START

Rådgiver for prodekan for forskning og talent

 • Tech Forskningsudvalg (sekretariat)
 • Netværk for videnskabelige koordinatorer (sekretariat)

Thomas Plesner

@
T +45 2297 2351

Rådgiver for prodekan for myndighedsområdet

 • Kvalitetskoordinator for Tech
 • Tech Myndighedsbetjeningsudvalg (sekretariat)
 • Aftalesekretariat, Ledelsesgruppen under Rammaftale med MIM/FVM
 • Kursusansvarlig, kursus om myndighedsrådgivning