Aarhus Universitets segl

Dekanat på Technical Sciences

Dekanen har det faglige og økonomiske ansvar for fakultetet og har desuden på vegne af universitetsledelsen ansvar for aktiviteterne under universitetets kerneaktivitet: forskning.

Prodekanerne varetager i det daglige en række af dekanens opgaver på fakultetet og indgår i dekansekretariatet. Antallet af prodekaner afspejler ønsket om en forstærket strategisk indsats på universitetet og et stærkt ønske om at sikre, at de tværgående funktioner er kvalitativt funderet i de faglige miljøer.

Dekanatet betjenes af Fakultetssekretariatet


Prodekan for talentudvikling og internationalisering.

Prodekan for uddannelse

Chefrådgiver

Mie Lundgaard

Chefrådgiver/Sekretariatsleder

Prodekan for forskning

Prodekan for myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde

Administrationschef