Aarhus Universitets segl

Eksempler på forskning ved Technical Sciences

De stærke fagmiljøer ved Technical Sciences er nationalt og internationalt anerkendt for at levere forskning af højeste kvalitet. Forskningen er støttet af forskningsmidler fra offentlige og private fonde, som gives til de dygtigste forskere og de bedste og mest fremsynede forskningsprojekter.

Vi har herunder samlet en række eksempler på forskningsprojekter, forskningscentre og andre større forskningsinitiativer ved enheder under Technical Sciences.


Fakta

Fagområde: Ecoscience

Formål: At masseproducere orme med omega-3 fedtsyrer til fiskefoder på bæredygtig vis

Forskere: Seniorforsker Stine Slotsbo

Fakta

Fagområde: Ingeniørvidenskab.

Formål: Genanvendelse af fosfor og kulstof fra affald.

Forskere: Adjunkt Patrick Biller.

Støttet af: Det Europæiske Forskningsråd.

Samarbejdspartnere: Institut for Ingeniørvidenskab.

Fakta

Fagområde: Ingeniørvidenskab.

Formål: At udvikle et demonstrationsanlæg, der kan producere grøn metanol.

Forskere: Professor Lars Ottosen.

Støttet af: Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Samarbejdspartnere: Haldor Topsøe, Institut for Ingeniørvidenskab, DTU, Aalborg Universitet.

Fakta

Fagområde: Miljø, klima og energi.

Formål: At undersøge, analysere og dokumentere klimaforandringernes konsekvenser.

Forskere: Professor Torben Røjle Christensen.

Samarbejdspartnere: Greenland Ecosystem Monitoring (GEM) og INTERACT.

Fakta

Fagområde: Miljøvidenskab, folkesundhed og økonomi.

Formål: At finde en sammenhæng mellem miljø, socialliv og sundhed.

Forskere: Professor Clive Sabel, professor Torben Sigsgaard, professor Carsten Bøcker Pedersen og professor Ole Hertel.

Støttet af: Novo Nordisk Fonden

Samarbejdspartnere: Institut for Miljøvidenskab, Institut for Folkesundhed, Institut for Økonomi og Institut for Miljøvidenskab. 


Fakta

Fagområde: Ingeniør.

Formål: Opfindelse af maskine til sortering af blød og hård plast.

Forskere: Diplomingeniørstuderende Emil Buur Trads og Rasmus Dall Nielsen.

Samarbejdspartnere: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Fakta

Fagområde: Ingeniørvidenskab.

Formål: At forske i metoden øre-EEG til måling af hjerneaktiviteter.

Forskere: Professor Preben Kidmose.

Støttet af: William Demant Fonden, UNEEG medical og WS Audiology.

Samarbejdspartnere: Forskningsgruppen Bioelectrical Instrumentation and Signal Processing, Institut for Ingeniørvidenskab.