Aarhus Universitets segl

Ramme- og ydelsesaftaler ved Technical Sciences

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Miljøministeriet (MIM) og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) om at yde forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Forskningsbaseret myndighedsbetjening omfatter både den myndighedsrådgivning, som forskerne yder i forbindelse med konkrete bestillinger fra ministeriet, og den forskning, som ligger til grund for rådgivningen. Herudover omfatter begrebet en række opgaver og ydelser i forbindelse med overvågning og beredskab m.m.

Vilkår fastlagt i rammeaftalen

Aftalen omfatter dels en rammeaftale, der sikrer, at AU gennemfører forskning, som kan understøtte MIM's og FVM’s forvaltningsmæssige opgaver. Derudover sikrer aftalen, at AU har den viden og de kompetencer, der kræves for at levere forskningsmæssig understøttelse inden for de fagområder, som er omfattet af rammeaftalen.

Rammeaftalen med MIM og FVM omfatter seks ydelsesaftaler, som beskriver den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for en række faglige områder. Der udarbejdes årlige arbejdsprogrammer for hver ydelsesaftale, som mere detaljeret beskriver de opgaver/aktiviteter, der forventes gennemført det pågældende år.  For hvert indsatsområde listes konkrete opgaver og projekter, som er aftalt for det kommende år.

Find rammeaftalen ved at klikke her (åbner nyt vindue).

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug koordinerer arbejdet inden for disse tre ydelsesaftaler (links åbner pdf i nyt vindue):

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi koordinerer arbejdet inden for disse tre ydelsesaftaler (links åbner pdf i nyt window):

Aftalerne justeres årligt, og der kommer således løbende nye opgaver og projekter. Herudover kan og vil der løbende komme akutte opgaver, som forskerne skal løse.

Se den overordnede rammeaftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet 2023-26 (åbner pdf i nyt vindue).