Aarhus Universitets segl

Kontaktmuligheder vedrørende myndighedsbetjening ved Technical Sciences

Du er velkommen til at kontakte Technical Sciences for at høre mere om myndighedsbetjening.


Kontakt fakultetet:

Prodekan for myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde

Ole Hertel

Prodekan Dekanat, Technical Sciences

Rådgiver for myndighedsbetjening, kvalitetskoordinator

Thomas Plesner

Rådgiver og Kvalitetskoordinator

Kontakt de nationale centre:

Direktør for DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Maria Sommer Holtze

Direktør DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Direktør for DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Kontakt institutterne:

Institut for Agroøkologi

Jørgen Eriksen

Sektionsleder Professor Institut for Agroøkologi - Jordbiologi og Næringsstoffer

Institut for Fødevarer

Ulla Kidmose

Lektor Institut for Fødevarer - Fødevarekvalitet, Perception & Samfund

Ingeniørinstitutter BCE, CAE, ECE og MPE

Morten Dam Rasmussen

Seniorforsker Institut for Bio- og Kemiteknologi - Institut for Bio- og Kemiteknologi - L30 - Blichers Allé 20

Institut for Ecoscience

Jakob Tougaard

Professor Institut for Ecoscience - Havpattedyrforskning 1, Aarhus

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

Lene Juul Pedersen

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Adfærd, Stress og Dyrevelfærd (BSW)

Institut for Miljøvidenskab

Pia Lassen

Seniorforsker og viceinstitutleder Institut for Miljøvidenskab - Environmental chemistry & toxicology

Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning

Trine Michelle Villumsen

Seniorrådgiver Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus