Aarhus Universitets segl

Tema: Luft

Luftkvalitet har stor indflydelse på os mennesker og miljøet omkring os. På Aarhus Universitet tre luftsektioner forskes der i alt fra partikelforurening til påvirkning af mennesker og miljø ved nye byggeprojekter. Her kan du få et indblik i AU’s arbejde med luft.

Luftkvalitet er en vigtig faktor, når det kommer til klimaet og naturens tilstand, såvel som for den generelle folkesundhed i Danmark. Menneskeskabt luftforurening er skyld i 4000 for tidlige dødsfald i Danmark og resulterer i udgifter til samfundet på knap 30 milliarder kroner årligt.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet er statens faglige rådgiver om luftforurening. Rådgivningen er forskningsbaseret – det vil sige, at det faglige grundlag for politiske beslutninger og opgørelser til internationale fora som EU og FN’s klimapanel bliver foretaget af videnskabsfolk.

Det er Institut for Miljøvidenskab, som står for luft- og emissionsforskningen ved Aarhus Universitet. Instituttet beskæftiger sig med forskning på områderne: Emissionsmodellering og miljøgeografi, Atmosfærisk modellering og Atmosfærisk kemi og fysik. Derudover rådgiver instituttet instanser som Miljøministeriet i sager som vedrører naturen og miljøet i Danmark.

Luft- og emissionsforskning kan måske virke som noget, der ligger den normale dansker fjernt, men i realiteten foregår meget af forskningen på gadeplan, hvor instituttet har målestationer placeret over hele landet. Selve forskningen kommer i sidste ende alle danskere til gode i form af bedre forståelse om luftkvalitetens effekt på os mennesker som miljøet og klimaet.

Alt i alt dækker Institut for Miljøvidenskab en bred vifte af områder indenfor luft- og emissionsforskning, som er med til at guide, forme og understøtte fremtidige politiske tiltag, når det kommer til vores påvirkning af luften og dermed den verden vi lever i.

Instituttets sektioner udvikler og anvender analyser, modeller og metoder til at understøtte den forskning, som gør Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet til landets førende enhed, når det kommer til vidensdeling og myndighedsrådgivning i forbindelse med både øjebliksbilledet og fremtidsudsigterne for luften omkring os.

Læs mere på instituttets hjemmeside: envs.au.dk.