Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder fra Technical Sciences

Intensivt specialiseret jordbrug kan give højere udbytter, men agroøkologisk jordbrug giver andre fordele. Illustration: Yen Strandqvist/Chalmers University of Technology.

20.03.2020 | DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Sammenligninger mellem økologisk og konventionelt jordbrug bør være bedre, siger forskere

Ifølge tre forskere fra Danmark, Sverige og Frankrig er den mest anvendte metode til sammenligning af økologisk og konventionelt landbrug problematisk. Nye analyser viser nemlig, at den sjældent inkluderer effekter på biodiversiteten, og at de derfor som regel overser en af fordelene ved økologisk landbrug.

Fra AU deltager forskere fra de tre fakulteter Natural Sciences, Technical Sciences og Health i ODIN-netværket. Foto: Jesper Rais, AU Kommunikation

11.03.2020 | Bevilling

Aarhus Universitet og medicinalindustrien går sammen om åben innovation – en genvej til nye lægemidler

Aarhus Universitet og en række internationale lægemiddelproducenter går sammen i et banebrydende, åbent forskningssamarbejde, ODIN (Open Discovery Innovation Network), som Novo Nordisk Fonden støtter med 54,5 mio. kr. Data og resultater fra samarbejdet stilles åbent og gratis til rådighed for omverdenen. Ambitionen er at udnytte den kollektive…

Den 23. februar underskrev 24 europæiske forskningsorganisationer i Paris en fælles deklaration, der skal føre ambitionerne ud i konkrete initiativer. Aarhus Universitet har været med i alliancen helt fra starten og er medunderskriver af deklarationen, repræsenteret af dekan for Technical Sciences, Eskild Holm Nielsen. (Foto: Per Kudsk)
”Towards a Chemical Pesticide-free Agriculture”: AU og 23 andre europæiske forskningsinstitutioner ønsker, at fremtidens plantebeskyttelse baseres på agroøkologiske principper frem for kemiske pesticider. (Foto: INRAE)

11.03.2020 | Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences

Europæisk forskningsalliance arbejder for et fremtidigt landbrug uden kemiske pesticider

24 europæiske forskningsorganisationer fra 16 europæiske lande er gået sammen i en ny forskningsalliance, der skal skabe grundlaget for at mindske afhængigheden af kemiske pesticider i landbruget i EU. Initiativet kaldes “Towards A Chemical Pesticide-Free Agriculture”, og samarbejdet skal gentænke den måde, der forskes på inden for agroøkologi og…

Lars Ditlev Mørck Ottosen bliver konstitueret institutleder for Institut for Ingeniørvidenskab 1. maj 2020. Foto: AU

09.03.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab, Navne

Thomas Toftegaard stopper som institutleder på Institut for Ingeniørvidenskab

Lars Ditlev Mørck Ottosen bliver konstitueret som institutleder 1. maj når Thomas Toftegaard fratræder.

Opmåling og dokumentation af grusgrave, kalkbrud, klintevægge og andre lignende naturlige og menneskeskabte formationer foretages i dag af oftest droner, der affotograferer det pågældende område. Ny forskning gør dronepiloten overflødig. (OBS: Den vertikale stang ovenpå dronen bærer en vindmåler, der er benyttet til tests, og som ikke er en del af det endelige udstyr) Foto: Erdal Kayacan.

09.03.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab

Nu kan droner scanne terræn og udgravninger helt selv

Dronepiloter kan blive overflødige i fremtiden. Nu har ny forskning fra Aarhus Universitet ladet kunstig intelligens overtage styringen af droner, der kan scanne og opmåle terræn.

05.03.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab, Bæredygtighed

Højeffektive batterier skal sikre energi, når den vedvarende ikke kan følge med

Et nyt forskningsprojekt ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, vil udvikle højeffektive, men billige centrale komponenter i såkaldte flowbatterier. Målet er at skabe disruption inden for stationære batterier, som er nødvendige for overgangen til et grønt energisystem.

"Det ser dermed ud til, at den menneskelignende hæl-til-tå måde at gå på udviklede sig allerede for 3,5 mio. år siden, fordi TTA udviklede sig på det tidspunkt. Og det er i øvrigt i overensstemmelse med de bevarede fodtryk, der er fundet i dele af Etiopien fra den tidsalder," siger adjunkt Marcelo Dias fra Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Foto: M. Venkadesan, Yale University.

02.03.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab

Hidtil overset del af menneskefoden er nøglen til dens udvikling og funktion

En ny opdagelse vender hele vores hidtidige opfattelse af menneskefodens funktion og evolution på hovedet. Opdagelsen er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature.

27.02.2020 | Institut for Agroøkologi

Målrettet udtagning af landbrugsjord giver effektiv reducering af kvælstofbelastningen

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet bør Danmark reducere kvælstofbelastningen til kysterne med 13.000 ton/år. Uden målretning af indsatsen vil det ifølge forskere fra Aarhus Universitet kræve braklægning af 35% af dansk landbrugsjord, mens målretning af indsatsen kan mindske arealet til 23%.

Den første tredimensionelle struktur af IgE antistoffet, som udløser allergiske reaktioner. Til venstre ses de eksperimentelle data opnået ved hjælp af elektromikroskopi, som førte til den tredimensionelle struktur af IgE. Til højre de tilsvarende eksperimentelle data samt strukturen af IgE bundet til en del af lægemiddel kandidaten Ligelizumab. Illustration: Rasmus K Jensen, AU

24.02.2020 | Faculty of Technical Sciences

Forskningsgennembrud åbner døren til en helt ny forståelse af det, der udløser allergiske reaktioner

Et internationalt forskerteam har for første gang nogensinde beskrevet den overordnede struktur af et IgE-antistof, som er nøglemolekylet i allergiske sygdomme. Gennembruddet, som er foretaget via elektronmikroskopi, giver vigtig indsigt i allergiske reaktioners grundlæggende mekanismer og kan bane vejen for mere effektiv allergimedicin.…

Jørgen E. Olesen er ansat som institutleder for Institut for Agroøkologi pr. 1. marts 2020. Foto: AU

21.02.2020 | Institut for Agroøkologi

Ny institutleder på Institut for Agroøkologi

Jørgen E. Olesen er pr. 1. marts 2020 ansat som institutleder på Institut for Agroøkologi. Han har været konstitueret i rollen siden september 2019.

Viser resultater 81 til 90 ud af 153

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste