Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder fra Technical Sciences

Foto: Colorbox

07.01.2020 | DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Udvaskning af pesticider fra landbruget

En ny rapport fra det unikke danske varslingssystem for pesticider viser, at ud af 24 testede stoffer, blev ni ikke fundet i grundvandet efter sprøjtning, men 11 stoffer blev detekteret og tre af dem lå over grænseværdien.

02.01.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab

Aarhus Universitet åbner verdens første center for øre-EEG

Forskere på Institut for Ingeniørvidenskab er verdensførende inden for hjernemålinger via et særligt apparat, der sidder i øret – som et høreapparat. Teknologien hedder øre-EEG, og nu har universitetet modtaget en ny bevilling, som skal sikre videreudvikling af denne danskdesignede metode.

Foto: AU Foto

20.12.2019 | Science and Technology, Offentligheden / Pressen

Velkommen til to nye fakulteter

1. januar 2020 markerer startskuddet for to nye fakulteter på Aarhus Universitet. Fra denne dato består Aarhus Universitet af fem fakulteter i alt, når fakultetet Science and Technology bliver opdelt i Faculty of Technical Sciences og Faculty of Natural Sciences.

Ill: Colourbox

20.12.2019 | Science and Technology, Offentligheden / Pressen

Mange faktorer påvirker biernes helbred

En våd og blæsende maj-måned har givet uventede iagttagelser for en dansk forskningsgruppe, der undersøger bi-koloniers sundhed og livscyklus.

Michelle Williams står i spidsen får den nye fælles forskningsinfrastruktur FOODHAY. Foto: AU

06.12.2019 | Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

103 mio kr. baner vejen til fremtidens fødevareforskning

En gruppe danske universiteter og virksomheder går sammen om at skabe et fælles højteknologisk laboratoriecenter, FOODHAY, der skal udvikle sundere og mere bæredygtige fødevarer og mindske madspild. FOODHAY er et vigtigt skridt mod grønnere fødevarer, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, hvis ministerium bidrager med…

Forskningen i  fremtidens bæredygtige dyrkningsmetoder foregår blandt andet i kålmarken hos Aarstiderne. Her lektor Hanne Lakkenborg Kristensen og Aarstidernes landbrugs- og miljøchef Svend Daverkosen. Foto: Dorthe Lundh

02.12.2019 | Offentligheden / Pressen

Fra kotelet til kål – vejen til en grønnere fødevareproduktion

Det indebærer ikke alene nye vaner at skifte kødet på vores tallerkner ud med grøntsager. Omstillingen kræver også ny viden om bæredygtige dyrkningsmetoder på markerne. Institut for Fødevarer forsker i, hvordan grøntsagsavlere kan følge med den stigende efterspørgsel med mindst mulig påvirkning af miljøet. Hør mere i podcasten nedenfor.

Carlsbergfondet

28.11.2019 | Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

Carlsbergfondet uddeler bevillinger til 12 forskere fra Science and Technology

I alt 134 fremragende forskere har modtaget bevillinger fra Carlsbergfondet, af disse er 12 fra Science and Technology. Bevillingerne går til grundforskning, der udspringer af forskernes egne visionære, kreative idéer.

Selin Kara (Foto: DFF)
Søren Ulstrup (Foto: DFF)
Jonas Elm (Foto: DFF)
Kasper Green Larsen (Foto: DFF)
Peter Refsing Andersen (Foto: DFF)
Artan Sheshmani  (Foto: DFF)

19.11.2019 | Offentligheden / Pressen

Seks Sapere Aude Forskningsledere fra Science and Technology

I denne uge uddelte Danmarks Frie Forskningsfond i alt 208 millioner kroner til 35 excellente Sapere Aude forskningsledere. Hele seks af de ekstraordinært dygtige unge forskere er fra Science and Technology.

Foto: Ida Jensen, AU Foto

04.11.2019 | Offentligheden / Pressen, Medarbejdere

DCA: Undersøgelse af fem års rapporter afslører utilfredsstillende forhold

Gennemgangen af fem års DCA-rapporter viser bl.a., at eksterne parters rolle og bidrag i samarbejdet i en række af rapporterne er utilstrækkeligt deklareret. Tre af dem med alvorlige mangler. Forskerne står fast på deres forskning. I erhvervssamarbejde skal der være fuld transparens, så forskernes integritet ikke kan betvivles. Undersøgelsen viser…

Aarhus Å set fra Europaplads ind mod Magasin under stormen Bodil i december 2013. Byrådet i Aarhus arbejder for at skabe en grønnere by med plads til vandet og se vandet som en ressource. Målet er at få skabt plads til vandet samtidig med at der bliver nye faciliteter til en aktiv fritid, mere bynatur, grønnere byrum og nye fællesskaber i området. Så når der tilpasses til et ændret klima med flere, kraftige regnskyl, bliver borgerne inddraget i forandringen af deres lokale område, så Aarhus Kommune bliver grønnere og et godt sted at være for alle. Foto: Aarhus Kommune

21.10.2019 | Offentligheden / Pressen

Internationalt forskningsprojekt skal skabe bæredygtig byudvikling

Forskere fra Europa og Kina samles i Aarhus i denne uge til kick-off på et stort fælles forskningsprojekt, som sætter fokus på bæredygtig byudvikling og omstilling til en klimavenlig fremtid i en tid, hvor byområder står over for hidtil usete udfordringer. Projektet koordineres af forskere fra Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

Viser resultater 81 til 90 ud af 129

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste