Aarhus Universitets segl

38 mio. kr. fra DFF til forskning på Technical Sciences

Danmarks Frie Forskningsfond bevilger 38 mio. kr. til 11 forskningsprojekter på Technical Sciences.

Danmarks Frie Forskningsfond investerer i alt 668 millioner kroner i 191 nye forskningsideer fra alle faglige hovedområder. Knap 176 mio. kr. går til forskningsprojekter på AU, og af dem tegner projekter hos Faculty of Technical Sciences sig for 22 pct.

Læs pressemeddelelsen fra DFF her, med links til beskrivelser af alle de bevilgede forskningsprojekter

Navn og institutBeløb DKKProjekttitel
Seniorforsker Bodil Kirstine Ehlers, Institut for Bioscience5.993.962AromAdapt: The ecological genomics of chemical variation in aromatic plants
Professor Anders Bentien, Institut for Bio- og Miljøteknologi6.178.101Universal Organic Redox Active Materials for Stationary Batteries - UNIBAT
Professor Martin Holmstrup, Institut for Bioscience2.876.566Adapting to climate change – how do cold-region ectotherms survive increasing thermal extremes?
Adjunkt Shweta Agarwala, Institut for Elektro- og Computerteknologi2.879.401Bioresorbable Force Sensor using Biodegradable Piezoelectric Material
Lektor Patrick Biller, Institut for Bio- og Kemiteknologi2.879.915Catalytic depolymerization of synthetic polymers
Adjunkt Mario Martinez-Martinez, Institut for Fødevarer2.879.131Chemo-Mechanical Upcycling of the Stale Bread Waste Matrix into a High-Performance Packaging Material
Adjunkt Lukas Esterle, Institut for Elektro- og Computerteknologi2.878.040FLOCKD: Federated Learning for Online Collaborative Knowledge and Decision-making
Seniorforsker Mette Vestergård Madsen, Institut for Agroøkologi2.880.000Interspecific phytochemical defence exchange (InterPhyt)
Adjunkt Maria Augusta Knadel, Institut for Agroøkologi2.878.848Microplastic occurrence, transport and effect in soil ecosystems Microplastic-SOIL
Adjunkt Pernille Klarskov Pedersen, Institut for Elektro- og Computerteknologi2.875.081Optical Terahertz Measurements of Skyrmions (OpSky)
Lektor Martin Hansen, Institut for Miljøvidenskab2.880.000SafeWater: Effect-based chemical screening of drinking water