Aarhus Universitets segl

AU styrker den forskningsbaserede rådgivning

Et nyt udvalg for forskningsbaseret rådgivning, placeret lige under universitetsledelsen, skal styrke AU’s position som et af de førende universiteter i landet, når det kommer til rådgivning af ministerier og styrelser.

I sidste uge kunne formanden for den grønne trepart, Henrik Dam Kristensen, tilfreds præsentere en aftale. Landbruget, regeringen, erhvervslivet og naturforkæmpere var blevet enige om en historisk omlægning af dansk landbrug.

Undervejs i forhandlingerne havde treparten bedt om mere viden på en række områder. Viden, som forskere på tværs af Aarhus Universitet har leveret. Treparten tog eksempelvis udgangspunkt i en rapport fra professor Michael Svarer, ligesom AU-forskere har leveret kort over lavbundsjorde og beregninger over, hvilket foder der reducerer metanudledningen fra køer mest muligt.

Alt dette er eksempler på forskningsbaseret rådgivning af myndighederne, som Aarhus Universitet leverer. Landbrugs-, miljø- og klimaområdet er dog kun nogle af de fagfelter, universitetet rådgiver indenfor. Det er også Aarhus Universitet, der laver PISA-undersøgelserne, hvor man sammenligner 15-åriges skoleelevers præstationer med tilsvarende elever i andre OECD-lande, mens forskere fra AU hjælper politiet på det vigtige retsmedicinske område. 

På nogle fakulteter fylder rådgivningen mere end på andre, men alle fakulteter leverer ind i rådgivningen i et eller andet omfang. Og alle står med nogle af de samme udfordringer, forklarer prodekan for forskningsbaseret rådgivning og erhvervssamarbejde på Faculty of Technical Sciences, Ole Hertel.

- De problemer, vi møder på tværs af fakulteterne, er meget ens, og derfor har jeg store forventninger til frugtbare og nyttige drøftelser i det nye udvalg. Drøftelser, som kan styrke den forskningsbaserede rådgivning på hele AU, siger han.

Udvalget, der har fået navnet ‘AU Udvalg for forskningsbaseret rådgivning’, er nu blevet godkendt i universitetsledelsen. Planen er, at udvalget skal samles to gange årligt og drøfte, hvordan rammerne omkring den forskningsbaserede rådgivning kan forbedres på AU.

At der nu nedsættes et udvalg på tværs, glæder Ole Hertel, der ser det som en anerkendelse af den vigtige rolle, som den forskningsbaserede rådgivning spiller på universitetet og ikke mindst i samfundet.

- Det har ikke altid været nemt at få anerkendelse i universitetssystemet for den rådgivning  af myndigheder, virksomheder og organisationer, som mange af vores forskere leverer. Med universitetsledelsens placering af udvalget på niveau med undervisnings-, forsknings- og diversitetsudvalgene, ser vi det som en klar anerkendelse af, at forskningsbaseret rådgivning er en central opgave for AU, siger han. 

Om AU Udvalg for forskningsbaseret rådgivning

Det nye udvalg mødes to gange om året og refererer direkte til universitetsledelsen.

Udvalget skal konkret arbejde for:

  • Styrkelse af rammerne for forskningsbaseret rådgivning
  • Styrket anerkendelse af forskningsbaseret rådgivning internt og eksternt
  • Generel accept af rådgivningsarbejde som en meritering (ift. diverse stillingskategorier)
  • Erfaringsudveksling omkring organisering, finansiering og samarbejde på tværs af fakulteterne
  • Tiltag som kan skærme og beskytte medarbejdere mod eksterne pres knyttet til forskningsbaseret rådgivning

Prodekan for forskningsbaseret rådgivning og erhvervssamarbejde på Faculty of Technical Sciences, Ole Hertel, er formand for udvalget. Desuden sidder der repræsentanter fra de fire andre fakulteter. Helt konkret en repræsentant fra DPU (ARTS), en fra Center for forskningsanalyse (BSS), en fra Trygfondens Børneforskningscenter (BSS), en fra Center for Rusmiddelforskning (BSS), en fra Institut for Retsmedicin (HEALTH) og en fra Institut for Biologi (NAT).