Aarhus Universitets segl

Babyboom hos edderkopper i et varmere Arktis

Klimaforandringerne giver længere vækstsæsoner i Arktis. Nye undersøgelser, der netop er publiceret i Proceedings of the Royal Society B, viser nu, at rovdyr som jagtedderkopper reagerer på de forandrede forhold og er blevet i stand til at producere to kuld unger i løbet af den korte arktiske sommer.

Arktiske edderkopper er øverst i fødekæden blandt de hvirvelløse dyr og er talrige på den arktiske tundra. De er typisk flere år om at blive voksne, og derefter producerer de normalt kun et enkelt kuld unger.

Men der sker noget i det høje nord i disse år. Ja, der sker faktisk rigtigt meget.

Intet andet sted på kloden slår klimaforandringer voldsommere igennem. Gennemsnitstemperaturen stiger markant, og det påvirker økosystemerne.

Forskere har tidligere rapporteret om, hvordan planter springer tidligere og tidligere ud og sætter blomster meget tidligt på sæsonen. Der er også tegn på, at arter rykker længere mod nord og op i bjergene.

Nu har et forskerhold med seniorforsker Toke T. Høye fra Arktisk Forskningscenter og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet i spidsen for første gang vist, at der også sker ændringer i reproduktionen blandt de hvirvelløse dyr.

Gennem knap 20 år har forskerne indfanget jagtedderkopper ved forskningsstationen Zackenberg i Nordøstgrønland som en del af overvågningsprogrammet Greenland Ecosystem Monitoring. Det gjorde de ved hjælp af små faldfælder, som de placerede i forskellige naturtyper.

Jagtedderkopper bærer deres æg i en såkaldt ægsæk. Forskerne talte antallet af æg i edderkoppernes ægsække og sammenholdt denne information med, hvornår på sæsonen, det enkelte dyr blev fanget. Ved at se på fordelingen af antallet af æg i ægsækkene gennem sæsonen blev det klart, at edderkopperne i nogle somre lavede to ægsække. Et fænomen, der er kendt fra varmere breddegrader, men ikke tidligere er observeret i Arktis.

Arktiske økosystemer ændrer sig

 

”Vi har nu den længste tidserie af indsamlede edderkopper fra Arktis. De mange data gør det muligt for os at vise, hvordan små dyr i den arktiske natur ændrer levevis i takt med klimaforandringerne,” forklarer Toke T. Høye.

Den lange tidsserier fortæller forskerne, at jo tidligere sneen forsvinder fra jorden, jo større bliver andelen af edderkopper, der kan nå at producere et andet kuld af unger.

”Disse ændringer i levevis er ikke tidligere set, og meget tyder på, at fænomenet spiller en betydningsfuld rolle for arktiske insekter og edderkopper,” siger Toke T. Høye.

Forskerne ser edderkoppernes respons på klimaforandringerne som en evne til at tilpasse dig de nye forhold.

Jagtedderkopper lever af små organismer, som eksempelvis springhaler i jorden. Kommer der flere edderkopper – eller insekter – i fremtidens Arktis, kan det få en indflydelse på fødekæderne på land.

”Vi kan endnu kun gisne om, hvordan økosystemerne ændrer sig, men vi kan nu slå fast, at ændringer i arternes reproduktion også er en vigtig dynamik at inddrage, når vi skal forstå, hvordan arktiske økosystemer reagerer på højere temperaturer på kloden,” siger Toke T. Høye.


For mere information

Den videnskabelige artikel "Earlier springs enable high-Arctic wolf spiders to produce a second clutch" i Proceedings of the Royal Society B.

 

Seniorforsker Toke T. Høye
Arktisk Forskningscenter og Institut for Bioscience
Aarhus Universitet
Mail: tth@bios.au.dk 
Mobil: 3018 3122