Aarhus Universitets segl

Flemming Ekelund tiltræder som adjungeret professor

Institut for Miljøvidenskab er blevet en jordbundsbiolog rigere. Flemming Ekelund, der er lektor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet, er nu blevet adjungeret som professor ved Aarhus Universitet.

Flemming Ekelund er pr. 1. juni 2020 adjungeret som professor i jordbundsbiologi ved Institut for Miljøvidenskab, og institutleder Carsten Suhr Jacobsen glæder sig over adjungeringen.

- Flemming Ekelund bliver en del af vores mikrobiel økologiske forskergruppe. Han har verdensledende kendskab til de organismer, der æder bakterier i miljøet, og bidrager dermed væsentligt til forståelsen af jordbundsmikrobiomets dynamik, forklarer institutlederen.

I sit arbejde har professoren især fokus på protozoer, som er små encellede organismer, der ofte populært kaldes encellede dyr. Når de æder bakterier, påvirker de bakteriesamfundenes diversitet og frigiver plantenæringsstoffer. Hvis ikke man medtænker protozoerne, er det umuligt at forstå, hvordan mikroorganismer i jorden påvirker plantevækst og andre vigtige processer i jorden, f.eks. pesticidnedbrydning.  

Flemming Ekelund er uddannet biolog fra Københavns Universitet, hvor han i 1996 blev ph.d. i Biologi ved Zoologisk Institut. Samme år blev han ansat som forskningsadjunkt med fokus på pesticider og andre fremmedstoffer samme sted, og siden 2000 har han været lektor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet.

Professoren bor i København, hvor han også er født, og i sin fritid bruger han meget tid på sin interesse for natur og især botanik.

Traditionen tro holder den adjungerede professor en tiltrædelsesforelæsning, men dato, tid og sted er ikke fastlagt endnu på grund af COVID-19.