Aarhus Universitets segl

Forskere på TECH modtager 28,3 millioner kroner til forskning i grøn omstilling

Danmarks Frie Forskningsfond har netop offentliggjort de 65 forskningsprojekter om grøn omstilling, der modtager bevillinger. På Faculty of Technical Sciences findes ni projekter, der nu kan fokusere på det samfundsvigtige forskningsområde.

Den grønne omstilling er en af tidens helt stores samfundsmæssige udfordringer. Det er baggrunden for, at Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) nu uddeler i alt 333 millioner kroner til forskningsprojekter. Midlerne skal bruges til at hjælpe talentfulde forskere på vej og på den måde sikre nye, originale idéer og forskningsmæssige gennembrud inden for blandt andet klima, natur og miljø, forklarer fonden i en pressemeddelelse.

På TECH-fakultetet modtager i alt ni forskningsprojekter med grønt fokus en samlet bevillingssum på 28,3 millioner kroner. Bevillingerne vil løbe over de næste 3-6 år.

Adjunkt Aliakbar Kamari, Institut for Ingeniørvidenskab, 2,8 millioner dkk til projektet “CLIMATE RESPONSIVE RENOVATION: Exploring and developing novel design approaches for natural wind ventilation of housing stocks in Denmark.”

Adjunkt Emil Drazevic, Institut for Ingeniørvidenskab, modtager 2,8 millioner dkk til projektet “A new twist on ammonia production: more efficient electrochemical synthesis using “designer” hydrogen-binding mediators.”

Ingeniørdocent Søren Wandahl, Institut for Ingeniørvidenskab, modtager 2,8 mio dkk til projektet “Green Tracking and Monitoring of Construction Resources to Reduce CO2 Emissions.”

Adjunkt Martin Krøyer Rasmussen, Institut for Fødevarer, modtager 2,8 mio dkk til projektet ” Impact of plant-based diet on the consumption of health promoting microRNA’s.”

Adjunkt Mahdi Abkar, Institut for Ingeniørvidenskab, modtager 2,8 mio dkk til projektet ” Physics-informed Deep Learning for Wind Farm Flow Modeling (DeepWindFarm).”

Professor Eva Katarina Elofsson, Institut for Miljøvidenskab, modtager 5,9 mio dkk til projektet ” The potential of carbon sequestration in a cost-effective EU climate policy.”

Adjunkt Leendert Patrick I Vergeynst, Institut for Ingeniørvidenskab, modtager 2,8 mio dkk til projektet ”ToxiTrace: A Chromatographic Bioassay for Tracing Toxicant Removal in Water Treatment.”

Postdoc Mariane Schmidt Thøgersen, Institut for Miljøvidenskab, modtager 2,8 mio dkk til projektet ” Truly cold-active enzymes for detergents to significantly reduce CO2 outlet.”

Forsker Joachim Audet, Institut for Bioscience, modtager 2,8 mio dkk til projektet ”Unravelling the drivers of nitrous oxide emissions from streams (DrivNOS).”

Største pulje til dato

Forskningsprojekterne finansieres af de såkaldte tematiske forskningsmidler i DFF. Sidste år besluttede et samlet folketing at øremærke 340 mio. fra forskningsreserven til DFF, som fonden skulle uddele under overskriften “grøn omstilling”. De grønne uddelinger sker altså på baggrund af en politisk beslutning om at prioritere midler til området i 2020.

Det er tredje gang, DFF uddeler tematiske forskningsmidler fra forskningsreserven. Det særlige ved i år, er at de 333 millioner kroner til grøn omstilling er den hidtil største tematiske pulje i DFF-regi.

Læs mere om uddelingen på DFF´s hjemmeside.