Aarhus Universitets segl

Går på pension efter 49 år

Siden 1974 har Jørgen B. Jespersen haft sin gang på Aarhus Universitet og sektorforskningsinstitutioner. Først som studerende og siden som blandt andet forsker, forstander, institutleder, prodekan, direktør og særlig rådgiver. Efter 49 år vælger han nu at gå på pension per 1. oktober.

Efter 49 år vælger Jørgen B. Jespersen nu at gå på pension fra AU.
Efter 49 år vælger Jørgen B. Jespersen nu at gå på pension fra AU.

Jørgen B. Jespersen er uddannet ved det Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet med hovedfag i biologi. Biologistudiet afsluttede han med et forskningsprojekt omkring insekters potentielle rolle som overførere af sygdomme hos græssende kvier. Et felt der altid har haft hans interesse:

"Jeg har altid haft en interesse for det område, og har gennem årene fået en bred erfaring med skadegørere. Jeg har blandt andet arbejdet med skadedyrs biologi, adfærd og betydning samt kemisk, biologisk og fysisk bekæmpelse, og har desuden altid haft en interesse for insekticidresistens og miljømæssige effekter af anvendelse af bekæmpelsesmidler og veterinære lægemidler", fortæller han.

Fra studerende og ansat ved AU til sektorforskningsinstitution og retur til AU

Efter kandidateksamen i 1981 arbejdede Jørgen B. Jespersen frem til 1983 som adjunktvikar ved AU og som konsulent ved Bioconsult. Derefter blev han ansat ved Statens Skadedyr­laboratorium som forsker i perioden 1983-1988, som afdelingsleder 1988-2003, og som forstander 2003-2004.

Fra 2005-2011 var han forskningschef ved Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr samt fra 2009-2011 prodekan for uddannelser ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF). I 2011 blev han ansat som konstitueret direktør for Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, hvorfra han i 2013 skiftede til en stilling som særlig rådgiver for dekanen ved Faculty of Science and Technology, senere Faculty of Technical Sciences og Faculty of Natural Sciences.

"Noget af dét der står stærkest hos mig, er alle de dygtige og engagerede mennesker, jeg har mødt gennem min tid på AU. Det har været en stor inspiration og meget givende for mit virke, at have oplevet så mange gode samarbejdssituationer med kompetente kolleger i de faglige miljøer. På den måde har jeg været meget privilegeret i mit arbejdsliv", understreger han og fortsætter:

"Jeg har været så heldig, at jeg i forbindelse med mine arbejds- og ansvarsområder har haft mulighed for at stå for den faglige, administrative og økonomiske ledelse af mange nationale og internationale forskningsprojekter. Internationalt har jeg blandt andet fungeret som rådgiver for WHO i forbindelse med etablering af nationale strategier til bekæmpelse af fluer i Marokko og Jordan samt udvikling af nye metoder til bekæmpelse af fluer og myg i flygtningelejre i Sierra Leone med henblik på at reducere forekomst af diarre og malaria. Det var en meget spændende opgave", siger Jørgen B. Jespersen.

Særlig rådgiver for to dekaner

I dag sidder Jørgen B. Jespersen som særlig rådgiver for dekanerne på NAT og TECH fakulteterne, hvor han især beskæftiger sig med universitetets erhvervssatsning.  Desuden har han i en længere årrække været daglig arbejdsmiljøleder på fakulteterne.

”Jørgen er utrolig vellidt, og han vil blive savnet på Tech. Jørgen har utrolig mange facetter og har gennem årene været meget resultatorienteret på vegne af AU. Hans mangeårige dedikation på AU er imponerende, og han har altid haft et stort overblik og en grundighed i forhold til sit arbejde. Samtidig er han et meget pragmatisk menneske og en meget behagelig kollega. Han vil klart blive savnet på Tech. Det gælder både for hans mange kompetencer, men lige så meget for hans kollegiale væsen og gode kammeratskab”, siger dekan på Tech, Eskild Holm Nielsen.

Kristian Pedersen, der er dekan på Nat og dermed Jørgen Brøchner Jespersens anden chef, sender ham også på pension med en venlig hilsen:

”Vi skylder alle Jørgen en kæmpe tak. Han har i den grad bidraget til at styrke samarbejdet med erhvervslivet og på tværs af universitetet. Og så har han spillet en absolut hovedrolle i opbygningen af en velfungerende arbejdsmiljøorganisation her på AU. Det er markante aftryk som er skabt gennem en stilfærdig, men utrolig kvalificeret indsats. Tak for indsatsen, Jørgen og nyd dit velfortjente otium.”

Tiden skal dedikeres til familien

Efter 49 år vælger Jørgen B. Jespersen nu at gå på pension fra AU. Til spørgsmålet om hvad han så skal bruge tiden på, kommer svaret prompte:

"Det vil jeg slet ikke gisne om. Det må tiden vise, men det bliver helt sikkert en god kombination mellem kulturelle, fysiske og sociale aktiviteter. Nu er jeg i hvert fald gået i gang med at male mit hus - det er da en start", forklarer han og slutter af:

"Jeg tænker dog helt bestemt, at meget af min tid bliver dedikeret til min familie, mine to døtre og mine to børnebørn. Det glæder jeg mig til", konkluderer Jørgen B. Jespersen.

Jørgen B. Jespersens fratrædelse blev markeret med et internt arrangement for Nat og Tech fakulteterne den 25. september.