Aarhus Universitets segl

Laura Halbach modtager årets ph.d.-pris

Laura Halbach fra Institut for Miljøvidenskab er blevet tildelt årets ph.d.-pris for arbejdet med at kortlægge, hvordan gletsjeralger kan accelerere isens afsmeltning i Grønland.

Laura Halbach fra Institut for Miljøvidenskab er blevet tildelt årets ph.d.-pris.
Laura Halbach fra Institut for Miljøvidenskab er blevet tildelt årets ph.d.-pris.

Igen i år har hvert af AU’s fakulteter anbefalet et antal ph.d.er til at modtage AUFF’s talentpris. Heraf har universitetet og Forskningsfonden i fællesskab udvalgt fem, som alle har gjort sig bemærket med en usædvanlig stærk indsats. På Faculty of Technical Sciences modtager Laura Halbach fra Institut for Miljøvidenskab årets ph.d.-pris for arbejdet med at kortlægge, hvordan gletsjeralger kan accelerere isens afsmeltning i Grønland.

Særligt på vestsiden af Grønland har man over en årrække kunnet iagttage, at indlandsisen bliver mørkere og derfor smelter endnu hurtigere end ellers. Det samme gælder for visse gletsjere andre steder i verden, og fænomenet skyldes blandt andet mikroalger, som har tilpasset sig de særlige leveforhold på is. Arktisk mikrobiolog Laura Halbach har som ph.d.-studerende Roskilde nærstuderet gletsjeralgernes hidtil relativt ukendte liv.

”Man vidste ikke, i hvilket omfang algernes vækst er begrænset af det meget næringsfattige miljø på isen. Man havde heller ikke målt deres evne til at optage næringsstoffer eller undersøgt, hvilken rolle deres pigmenter spiller for deres lysabsorbering,” forklarer hun.

Nu har Laura Halbach udfyldt en del af dette hul via feltstudier og ved blandt andet at undersøge sine algeprøver med et avanceret instrument kaldet secondary ion mass spectrometer, hvormed hun kunne studere algerne på enkeltcelleniveau. Instrumentet har aldrig tidligere været anvendt på dette felt, men det satte hende i stand til at foretage målinger, som viste, at gletsjeralgerne stiller meget lave krav til næringsstoffer.

”Det er vigtige fund. Deres evne til effektivt at optage og lagre næringsstoffer kan tyde på, at algerne er i stand til at kolonisere nye isområder i fremtiden med den igangværende globale opvarmning, hvilket yderligere kan forstærke isafsmeltningen,” påpeger Laura Halbach.

Som postdoc forsker hun nu videre og forbereder artiklerne fra ph.d.’en til udgivelse med yderligere resultater.

Hør Laura Halbach fortælle mere om projektet i denne video

Fakta om ph.d.-prisen

  • Aarhus Universitets Forskningsfond indstiftede sin årlige ph.d.-pris i forbindelse med universitetets 75-års jubilæum i 2003.

  • Aarhus Universitets ph.d.-skoler indstiller på baggrund af anbefalinger fra fakulteterne et antal kandidater, hvorefter universitetsledelsen og Forskningsfonden foretager den endelige indstilling.

  • Alle modtagerne har afsluttet deres ph.d. året forinden, altså i dette tilfælde i 2022.

  • Prisen er på 50.000 kr.