Aarhus Universitets segl

Ny dyrlægeuddannelse i AU Viborg officielt godkendt af ministeriet

Dyrlægeuddannelsen i AU Viborg er nu officielt en realitet. Det oplyser Uddannelses- og forskningsministeriet i en pressemeddelelse, hvor ministeriet sætter navne på 33 nye uddannelser, der nu officielt er blevet godkendt.

Fra 2024 bliver den ny campus i AU Viborg i Foulum fyldt med dyrlægestuderende.  Foto: Jesper Rais, Aarhus Universitet

Fra 2024 bliver Aarhus Universitets ny campus AU Viborg i Foulum fyldt med dyrlægestuderende. Det sker efter, at forskningsminister Christina Egelund netop har godkendt veterinærmedicin som en af 33 nye uddannelser i Danmark. En nyhed som glæder Finn Borchsenius, der er prodekan for uddannelse på Faculty of Technical Sciences:

”Vi har nu aldrig været i tvivl om, at dyrlægeuddannelsen blev en realitet. Men det er selvfølgelig dejligt endelig at have fået det officielle stempel af ministeriet. Vi er allerede i fuld gang med at udvikle de tre nye uddannelser, som skal placeres i AU Viborg, og nu kan vi bare glæde os over, at dyrlægeuddannelsen er endnu et skridt tættere på mål”, siger Finn Borchsenius.

Tre nye uddannelser under udvikling

Veterinæruddannelsen bliver den første uddannelse, der indtager den nye campus i AU Viborg efterfulgt af de nye uddannelser inden for ’Plant and Food Science’ og ’Animal Science’. Den nye veterinæruddannelse vil give samme kompetencer som uddannelsen i København og efter endt kandidatuddannelse vil man få autorisation som dyrlæge. Alligevel vil der være nogle centrale forskelle mellem uddannelsen i København og den nye i AU Viborg, forklarer Charlotte Lauridsen, der er institutleder på Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, som dyrlægeuddannelsen hører under:

”Vi kommer ikke til at etablere eget dyrehospital på AU Viborg. I stedet vil den kliniske træning på uddannelsen foregå i samarbejde med eksisterende dyreklinikker og praksis. Desuden er det planen at tilrettelægge uddannelsen, så vi til fulde udnytter de dyre-eksperimentelle faciliteter, vi har i Foulum, og muligheden for dyrehold. Dermed bliver håndtering af det levende dyr et vigtigt element i uddannelsen allerede fra første semester”, siger Charlotte Lauridsen.

Bliver en del af Danmarks grønne campus

Visionen er, at det kommende campus, AU Viborg, hvor de dyrlægestuderende skal uddanne sig, bliver en moderne grøn campus med skønne omgivelser. Udover veterinærmedicin skal AU Viborg nemlig være centrum for uddannelse og forskning, der baner vejen for den grønne omstilling inden for fremtidens bæredygtige fødevarer, klimavenlige produktionsformer og biobaserede løsninger til energi.

Renovering af den eksisterende bygningsmasse er også en af de ting, der har stort fokus i udviklingen af AU Viborg, og det er hensigten, at AU Viborg skal fungere som en klimaneutral enhed, forklarer prodekanen for uddannelse:

”Det er vigtigt, at vi, når vi ser på bygningerne, har fokus på at skabe optimale rammer for et godt studiemiljø og gode faciliteter for de studerende. Samtidig arbejder vi for at tænke i klimaneutrale løsninger, som kan bidrage til, at AU Viborg bliver en grøn og CO2-neutral campus. Vi har allerede taget de første spæde skridt, og vi arbejder løbende for at finde nye, innovative projekter og løsninger, der kan gøre AU Viborg CO2-neutral”, slutter Finn Borchsenius.