Aarhus Universitets segl

Ny institutleder til Institut for Husdyrvidenskab

Professor Charlotte Lauridsen afløser Klaus Lønne Ingvartsen som institutleder for Institut for Husdyrvidenskab til september 2021. Den kommende institutleder ser fremtidens husdyrforskning som et nøgleområde, der gennem samarbejde og innovativ tværfaglighed kan bidrage med afgørende viden og ekspertise til en række udfordringer omkring den grønne omstilling.

Det er en både erfaren og velkendt person, der til efteråret bliver leder af Institut for Husdyrvidenskab (ANIS). Professor Charlotte Lauridsen begyndte sin karriere på Danmarks Jordbrugsforskning i 2001, og har efter den danske universitetsfusion i 2007 været tilknyttet AU-instituttet som seniorforsker; siden 2012 som leder af sektion for Immunologi og mikrobiologi.

I begyndelsen af 2020 kombinerede professoren sit hidtidige virke med et mere sundhedsvidenskabeligt islæt, da hun tiltrådte et professorat i eksperimentel ernæring ved klinisk institut ved Aalborg Universitet. Her har hun også indtaget en central rolle i etableringen og ledelsen af Danish Nutrition Science Center, som er et center etableret på tværs af Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet, hvor fokus er at styrke forskningen omkring ernæring og kost i behandlingen af patienter og betydningen for forebyggelse af sygdom.

Det er, med andre ord, en forskningsleder med hands-on erfaring og stor ballast både fagligt og personligt, der vender tilbage på fuld skrue ved Aarhus Universitet. En forskningsleder, der samtidig har arbejdet inden for hele værdikæden omkring landbrugsteknologier og dyreopdræt til de ernæringsmæssige aspekter inden for folkesundhed

Stærkt udgangspunkt

Netop denne unikke kombination er blandt de mange grunde, dekan Eskild Holm Nielsen fremhæver i forbindelse med den kommende institutleder:

”Samfundets behov for ny viden og know-how har næppe været større, end den er i disse år. Der er store opgaver foran os alle inden for grøn omstilling, der fordrer ikke blot dyb faglighed, men også forståelse for den kompleksitet, der ligger til grund for udfordringerne. Her har Charlotte Lauridsen netop den unikke profil og det brede udsyn, med en forståelse for hele værdikædens elementer, som kan understøtte den videre indsats på Institut for Husdyrvidenskab. Jeg ser meget frem til samarbejdet.

Jeg vil ved denne lejlighed også gerne sige mange tak til den afgående institutleder, Klaus Lønne Ingvartsen, der har stået i spidsen for ANIS siden instituttet blev en del af Aarhus Universitet. Det er en stor og flot indsats, som har været med til at tegne dansk husdyrforskning både hjemme og internationalt. Tak for det ihærdige arbejde for instituttet, for fakultetet og for dansk husdyrforskning generelt,” siger dekan Eskild Holm Nielsen.

Den holdning deles utvetydigt af hovedpersonen, for det er en vigtig person og en stor arv, der skal efterfølges, forklarer den kommende institutleder:

”Jeg er meget glad for at have fået muligheden for at tiltræde som leder af Institut for Husdyrvidenskab. Det er et institut og et forskningsfelt, der står mig nært, og jeg glæder mig meget til at kunne bidrage til dets fortsatte udvikling. Jeg vil også gerne sige tak til Klaus, der har været min chef og kollega i mange år, og som har bragt instituttet og dets renomme derhen, hvor det er i dag. Det hviler på et solidt grundlag og med mange fortsatte muligheder inden for forskning, uddannelse og myndighedsbetjening,” siger Charlotte Lauridsen.

Fra jord til bord og videre

Professor Charlotte Lauridsens forskningsaktiviteter på AU har især omhandlet husdyrs ernæring og fysiologi, med fokus på sammensætning af foder og navnlig med betydning af mikronæringsstoffer og fedsyrer for navnlig enmavede dyrs trivsel, sundhed, næringsstofudnyttelse og produktkvalitet, og i de senere år af hendes karriere med stort fokus på tarmsundhed og ernæringsrelateret immunologi.

Arbejdsområdet har blandt andet også omhandlet undersøgelser af, hvilken betydning økologisk kost har for menneskers sundhed, og hvilke sammenhænge der er mellem kost og terapier for patienter hvis sundhed er kompromitteret af infektiøse sygdomme.

Dette arbejde har også været omdrejningspunktet for Danish Nutrition Center på AAU Universitetshospital, hvor Charlotte Lauridsen har stået i spidsen for centeret.

”Jeg ser store muligheder i at ANIS kan indgå i endnu flere tværfaglige projekter. Her kan for eksempel ingeniører byde ind omkring bioraffinering af biprodukter efter proteinekstrahering fra græs, lige som der på de mere sundhedsorienterede felter er gode muligheder for at se mere tværgående på problemstillinger, der indbefatter både mennesker og dyr. Det er ikke peanuts at gå over til en plantebaseret kost, men der er en stigende bevidsthed om et behov for at bevæge sig mere over mod en balance mellem animalske- og plantebaserede kostvaner. Her kan ANIS i høj grad kan byde ind med både viden og omfattende eksperimentel ekspertise og forsøgsfaciliteter.

Jeg takker for tilliden, og glæder mig til at bidrage til at styrke samarbejdsrelationerne på tværs af Faculty of Technical Sciences. Det er et fakultet, der har stærke synergi-potentialer med resten af universitet og omverdenen. Det ser jeg frem til at gøre mit for at bidrage til,” siger professor Charlotte Lauridsen, der tiltræder som institutleder d. 1. september 2021.

Yderligere information:

Professor Charlotte Lauridsen,
Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet,
Email: charlotte.lauridsen@anis.au.dk