Aarhus Universitets segl

Ole Hertel bliver ny institutleder på Institut for Bioscience

Professor Ole Hertel skifter karrierespor fra at være en af landets førende forskere i luftkvalitet til at indtage posten som institutleder på Institut for Bioscience. Det sker fra 1. november 2020.

Professor Ole Hertel er en særdeles erfaren forsker, underviser, leder og kommunikator, der inden længe også kan skrive institutleder på et alenlangt CV, når han indtager institutlederkontoret på Institut for Bioscience. Det sker d. 1. november, når han afløser konstitueret institutleder Peter Henriksen.

Ole Hertel kommer fra en stilling som professor og viceinstitutleder på Institut for Miljøvidenskab, hvor han især er en internationalt anerkendt miljøforsker inden for luftforurening og dens effekter på sundhed, natur og klima. Han sad bl.a. i det Europæiske Miljøagenturs rådgivende udvalg igennem 9 år, hvor han arbejdede som rådgiver på luftforurenings- og klimaområdet.

I tiden som viceinstitutleder har han spillet en vigtig rolle i at indfri Institut for Miljøvidenskabs ambition om at øge optaget af ph.d.-studerende og derigennem at styrke forskningsprofilen på instituttet.

Som forsker har Ole Hertel udgivet en lang række publikationer, deltaget i et utal danske og internationale projekter og medvirket som stiftende, ledende og aktivt medlem i en række tværfaglige forskningscentre rundt om i verden. Samtidigt har han kommunikeret om sit arbejde i medier, som foredragsholder og som forfatter til en række bøger.

Erfaring til fremtiden

Dekan Eskild Holm Nielsen glæder sig over den kommende institutleders solide baggrund og ekspertise. Institut for Bioscience udfører forskning og forskningsbaseret rådgivning med stor samfundsrelevans og med høj international kvalitet, og derfor er Ole Hertels profil og tværfaglige baggrund et stort plus:

”Ole Hertel er en dybt respekteret forskningsleder, der har virket som først sektionsleder i en årrække og siden 2018 som viceinstitutleder på Institut for Miljøvidenskab. Jeg har stor tillid til hans faglige og ledelsesmæssige kompetencer, og det er med glæde, jeg kan byde Ole Hertel velkommen i den nye rolle som institutleder. Jeg ser frem til samarbejdet i fakultetsledelsen.

Jeg vil samtidig gerne benytte anledningen til at takke afgående konstituerede institutleder, Peter Henriksen, for hans store indsats; ikke mindst i forhold til etableringen af Institut for Bioscience i Roskilde, Silkeborg og Kalø efter opdelingen af Science & Technology i 2019,” udtaler dekan Eskild Holm Nielsen.

Peter Henriksen har siden 2013 været institutleder på instituttet, der blev delt op som led i den nye organisation, der trådte i kraft i 2020. I tiden derefter var han konstitueret institutleder for Bioscience. Han hilser den kommende institutleder velkommen:

”Det er en fornøjelse at kunne byde velkommen til Ole Hertel som vores nye institutleder. Ole har mange års erfaring med rådgivning og kontakt til en række myndigheder og styrelser, og han har desuden en stærk forskerprofil. Jeg er overbevist om, at Ole vil kunne sikre Bioscience en væsentlig plads i fakultetet og samtidigt bidrage til fortsat og styrket samarbejde med vore samarbejdspartnere,” siger Peter Henriksen, der fortsætter som institutleder frem til 1. november, hvor han overgår til en seniorforskerstilling i sektion for marin biodiversitet og eksperimentel økologi på instituttet.

Fra nabo til institutleder

Professor Ole Hertel har haft sin gang i bygningerne, han nu skal være leder for, i mange år. Som professor på Institut for Miljøvidenskab har han været nabo til Bioscience og de ansatte både fysisk og fagligt.

Derfor ser Ole Hertel meget frem til den nye rolle, som han vil begynde med at skabe sig en dybere organisationsforståelse omkring gennem dialogmøder og analyser:

”Jeg har været privilegeret at samarbejde med en lang række forskere og medarbejdere på Institut for Bioscience igennem mange år. Instituttet bidrager i betydelig grad til forskning, uddannelse, myndighedsbetjening og –rådgivning inden for områder af stor betydning og med stor samfundsrelevans, og instituttet råder over en lang række stærke fagmiljøer på højeste internationale niveau.

Jeg er både ydmyg og stolt over at blive vist denne tillid, og er meget ivrig efter at tage hul på opgaverne sammen med instituttets medarbejdere,” siger den kommende institutleder, der blandt meget andet ser en fin overensstemmelse mellem regeringens ambitioner om  bl.a. at etablere flere naturnationalparker og udlægge mere urørt skov for at skabe flere og vildere levesteder til insekter, dyr og planter og de unikke kompetencer på internationalt topniveau inden for biodiversitet og bæredygtighed, som instituttet råder over.

Ole Hertel tiltræder officielt d. 1. november 2020 som institutleder for Institut for Bioscience.