Aarhus Universitets segl

Prestigefyldte fondsmidler til teknisk forskning fra Aarhus Universitet

To forskere fra Aarhus Universitets tekniske fakultet er udnævnt til Sapere Aude Forskningsledere og modtager i alt ca. 12,4 mio. kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond. Bevillingerne gives til forskning i ekstreme vejrforholds betydning for fremtidens energisystemer samt at mindske udledningen af metan i dyrehold.

Lektor Marta Victoria fra Institut for Mekanik og Produktion og adjunkt Carsten Stefan Malisch fra Institut for Agroøkologi er blandt de AU-forskere, som er udnævnt til Sapere Aude Forskningsledere. Begge forskere kommer fra Faculty of Technical Sciences, hvilket glæder Brian Vinter, der er prodekan for forskning på Tech-fakultetet:

"Tech er hjem for mange højt profilerede forskere, så det er fantastisk at se, at også næste generation er på vej. Det bliver næste generations topforskere, der skal sikre, at vi kommer helt i mål med den grønne omstilling, og det er en stor glæde for mig, at Marta og Carsten allerede på dette tidspunkt i deres karriere træder frem som næste generations forskningsledere", siger Brian Vinter.

Sapere Aude-bevillingen giver excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i topklasse inden for deres faglige felt, mulighed for at udvikle og styrke egne forskningsidéer og starte egne forskergrupper. Målet er at fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer.

Banebrydende forskningsprojekter

Carsten Stefan Malisch, der forsker i, hvordan man kan mindske udledningen af metan ved at lade køer græsse på marker med tanninholdige planter. Køerne udleder flere drivhusgasser til atmosfæren end græsmarkerne kan afbøde ved at lagre kulstof. Derfor har den nye Sapere Aude forskningsleder valgt at fokusere på at introducere tanninrige plantearter som bibernelle (Sanguisorba minor) og sumpkællingetand (Lotus pedunculatus) for køerne:

"Jeg er både glad og stolt over at få Sapere Aude bevillingen. Det er ikke bare et professionelt klap på skulderen, endnu vigtigere så er det en mulighed for at skabe et grundlag, der skal sikre, at vi i fremtiden kan have systemer, hvor drøvtyggere fortsat kan levere produkter af høj kvalitet fra cirkulere systemer med minimal fødevarekonkurrence, som samtidig er klimavenlige", udtaler Carsten Stefan Malisch fra Institut for Agroøkologi.  ",

Lektor Marta Victoria fra Institut for Mekanik og Produktion er ekspert i solcelleteknologi og modellering af energisystemer. Hun har modtaget 6,2 mio. kr. for sit projekt om vedvarende energisystemer under ekstreme vejrbegivenheder.

Problemet, som Marta vil dykke ned i med sit projekt, er, at fremtidens energisystemer i langt højere grad end i dag vil være baseret på solceller og vindmøller. Det kan give udfordringer for en stabil energiforsyning under ekstreme vejrforhold, som klimaforandringerne i stigende grad bidrager til.

”Hvilke begivenheder gør det svært for energisystemet? Hvor lang er den værste periode med lav vind- eller solproduktion, som vi kan forvente? Hvor mange gange på et år vil dette ske? Hvordan vil klimaændringer påvirke disse ekstreme begivenheder? I projektet vil vi undersøge svarene på disse spørgsmål,” siger hun.

Carsten Stefan Malisch og Marta Victoria har begge modtaget ca. 6,2 mio. kr. for deres forskningsprojekter, som begge starter i 2023.

I alt 41 talentfulde forskningsledere har netop modtaget i alt 247 millioner kroner til deres banebrydende forskningsprojekter fra Danmarks Frie Forskningsfond under Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-programmet. Sapere Aude Forskningsleder-bevillingerne tildeles projekter, som forventes at forny dansk forskning og skabe fundamentet for fremtidig excellencecentre og forskningsmæssige nybrud.