Aarhus Universitets segl

Professor med i fagpanel bag borgerting om den grønne omstilling

Som en del af regeringens nye klimalovgivning skal der nedsættes et borgerting med 99 tilfældigt udvalgte danske borgere. AU-professor Jørgen E Olesen er i den kommende tid en del af det fagpanel, der skal kvalificere de emner, borgertinget behandler.

Danmark får et klimaborgerting. Det er et konkret udkomme af den klimalovgivning, som blev vedtaget i december 2019. Borgertinget kommer til at bestå af 99 medlemmer, som over de næste to år har til opgave at debattere borgernære dilemmaer og løsninger, der er forbundet med den grønne omstilling.

Det er en afgørende pointe i klimabehandlingsplanen, at borgertinget skal bestå af helt almindelige danskere. De 99 medlemmer vælges ud fra kriterier som alder, køn, geografi, uddannelse og indkomst. Det bliver Danmarks Statistik, der foretager udvælgelsen.

Høj faglig substans

For at sikre en høj faglighed i de emner, borgertinget skal diskutere og behandle, er der oprettet et fagpanel, der bliver en central del af det forberedende arbejde forud for borgertingets samlinger.

Professor Jørgen E. Olesen, der er institutleder for Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, er udpeget til at deltage i det arbejde, der skal sikre kvalitet og faglig balance i temaer, informationsmateriale og spørgsmål til borgerting.

Fagpanelet har netop afholdt deres første møde, og Jørgen E. Olesen ser frem til det forestående arbejde:

”Jeg ser det som meget relevant at inddrage borgere og at få deres refleksioner med omkring disse problemstillinger. Det er ganske værdifuldt at høre, hvad det er for problemstillinger og muligheder der er i den grønne omstilling, set med danskernes øjne. Jeg er glad for at være blevet inviteret med i fagpanelet, og ser frem til det arbejde, der nu går i gang,” siger professor Jørgen E Olesen.

Emner dikterer fremtiden

Rammen for de faglige panel er, at det skal bestå eksperter, der tilsammen repræsenterer bl.a. klimavidenskabelige, økonomiske og samfundsmæssige aspekter.

Det forventes, at medlemmerne af det faglige panel sidder året ud. Derefter kan sammensætningen ændres afhængigt af, om borgertingets debatter bevæger sig hen i områder, hvor der kræves nye faglige profiler.

Kontakt:
Professor Jørgen E. Olesen,
Aarhus Universitet,
Email: jeo@agro.au.dk
Telefon: 40821659