Aarhus Universitets segl

Puljen til Forskningsinfrastruktur udpeger to modtagere på fakultetet

På Faculty of Technical Sciences modtager to forskningsprojekter i alt 28,9 millioner kroner til forskningsudstyr og –faciliteter, der kan understøtte det danske arbejde med den grønne udvikling.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort 16 forslag, der er udvalgt på baggrund af forslag fra danske universiteter og forskningsinstitutioner, til at blive en del af den danske forskningsinfrastrukturs roadmap. På Aarhus Universitet har fire projekter modtaget midler – de to er på Faculty of Technical Sciences.

Ministeriet beskriver i forbindelse med udpegelsen, hvordan forskningsinfrastruktur omfatter en bred vifte af avanceret udstyr, databaser, laboratoriefaciliteter med mere, der er nødvendige for forskningsprocessen og danner grundlag for videnskabelig udvikling og nybrud i forskningen.

Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2020 er Danmarks nationale strategi for forskningsinfrastrukturområdet. Den indeholder en række strategiske sigtelinjer og konkrete milepæle, som viser retningen for de kommende års udvikling af området. De udpegede projekter på Faculty of Technical Sciences er.

ACTRIS-DK: Research Infrastructure for Observation of Aerosol, Clouds and Trace gasses.

Klima, luftkvalitet og afledte helbredseffekter samt effekter på miljøet er vigtige temaer, der er nødvendige at monitorere udviklingen af. Dette forudsætter en infrastruktur af målestationer og laboratoriefaciliteter udstyret med komplicerede måleinstrumenter og modeller. ACTRIS-DK vil opgradere og linke fire eksisterende platforme til forskning i luftkvalitet og klima: to observations-platforme, dels i den højarktiske del af Grønland, dels på Midtsjælland og to undersøgende platforme i hhv. Aarhus og København.

Projektet ledes af professor Henrik Skov ved Institut for Miljøvidenskab, og modtager 16,7 millioner kroner fra Pulje til Forskningsinfrastruktur.

ReWet: Wetland observatories for rewetting of drained peatlands.

I Danmark kommer 10 % af de nationale GHG emissioner fra drænede tørvejorder og uden vådlægning af disse jorder, kan det nationale 70 % reduktionsmål ikke opnås. ReWet vil derfor etablere fire observatorier på landbrugsjord og i skov på drænet tørvejord, der vil fungere som platforme til økosystemovervågning, eksperimentel forskning, teknologisk udvikling og demonstration. Målet med ReWet er at facilitere klimabevidst forvaltning og ændring af areal-anvendelse i forbindelse med land- og skovbrug på kulstofrige jorde.

Sektionsleder Mogens Greve fra Institut for Agroøkologi er leder af projektet, der modtager 12,2 millioner fra Pulje til Forskningsinfrastruktur.

Læs meget mere om projekterne og om forskningsinfrastrukturen på hjemmesiden for Uddannelses- og Forskningsministeriet