Aarhus Universitets segl

Stærke slædehunde med knap 10.000 år gamle gener

Grønlandske slædehunde har lagt muskel-, nyre- og leverprøver til en analyse, hvor forskere har sammenlignet hundens DNA med DNA fra den 9.500 år gamle sibirske urhund, Zhokhov og en 33.000 år gamle sibirsk ulv. Analysen viser, at mennesket har kunnet bruge den robuste slædehund til at indtage den barske arktiske natur for knapt 10.000 år siden.

Et nyt studie viser, at slædehunden er meget ældre end de 2-3.000 år, man hidtil har troet. Studiet viser også, at der ikke er opblanding fra den moderne ulv i slædehundene, men at den grønlandske slædehund har størstedelen af sin arvemasse fra Zhokhov- den sibiriske urhund.

Undersøgelsen publiceres i det kommende nummer af tidsskriftet SCIENCE som forsidehistorie.

Professorerne Christian Sonne og Rune Dietz fra Arktisk Forskningscenter, Aarhus Universitet, har leveret prøver fra nyligt aflivede slædehunde. 

”Vi har haft et tæt samarbejdede med fangere rundt om i hele Grønland i sidste næsten 40 år. Det sker, at fangerne må aflive problemhunde eller at hunde dør under en slæderejse. Her har vi så kunne indsamle værdifulde prøver. Især prøver fra muskler, nyre og lever indeholder meget DNA,” fortæller Christian Sonne.

Prøverne har vist forskerne, at slædehundene er i stand til at omsætte store mængder fedt samt har en god fysik og kondition. En udvikling slædehunden deler med bl.a. isbjørn og inuit-mennesket.

”Hundene, isbjørne og arktiske folk anvender det gode fedt på en måde, så de ikke udvikler livstilssygdomme som for eksempel blodpropper og sukkersyge. Indholdet af fedtsyrer, mineraler og vitaminer hjælper dem endvidere med at imødegå negative effekter af de miljøgifte - eksempelvis PCB og kviksølv – som de er udsat for ved at være sidste led i fødekæden,” forklarer Christian Sonne.

Tæt fælles stamfader

Forskergruppen bag undersøgelsen har ud over slædehundene også ekstraheret DNA fra en 33.000 år gammel sibirisk ulv og den 9.500 år gamle Zhokhov hund og har så sammenlignet deres gensekvenser med genomer fra hunde og ulve fra hele verden.

Forskerne kan nu fastslå, at mere end halvdelen af genomet i moderne slædehunde som Siberian Husky, Alaskan Malamute og den grønlandske slædehund stammer fra en tæt fælles stamfader med Zhokhov hunden.

”Vi finder også spor fra den 33.000 år gamle sibiriske ulv i den moderne slædehund, men kan derimod ikke se spor af opblanding med ulve fra nyere tid,” fortæller Postdoc Mikkel-Holger S. Sinding fra Københavns Universitet og fra projektet QIMMEQ, der har stået i spidsen af studiet. ”Det overrasker os, at slædehunden er så gammel, og meget tyder på, at Arktiske folk har brugt hundene i deres dagligdag meget længere end hidtil troet, ” siger Mikkel-Holger S. Sinding.  


For mere information

 

Professor Christian Sonne
Arktisk Forskningscenter
Aarhus Universitet.
Mail: cs@bios.au.dk
Mobil: 3078 3172

Postdoc Mikkel-Holger S. Sinding
Trinity College Dublin og QIMMEQ projektet.
Mail: mikkel.sinding@sund.ku.dk
Mobil: 2966 8355

 

Om QIMMEQ projektet: https://qimmeq.ku.dk/om-qimmeq/

Læs pressemeddelelsen fra Københavns Universitet her.