Aarhus Universitets segl

Tech-forskere sikrer ca. 33 mio. kr. til nybrudsskabende forskning

Ti talentfulde forskere fra Faculty of Technical Sciences skal de næste år være med til at løfte dansk forskning til nye højder med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond har netop afsat i alt 750 mio. kr til nybrudsskabende og originale forskningsidéer på tværs af alle videnskabelige forskningsområder. Det betyder, at i alt 222 forskere kan sætte gang i ny og vigtig forskning med udgangspunkt i deres egne allerbedste idéer. De udvalgte forskningsprojekter inkluderer alt fra seksualundervisning i folkeskolen, hvor og hvornår i historien hunden blev tæmmet, til etisk brug af kunstig intelligens.

Pengene er bevilliget under de to virkemidler DFF-Forskningsprojekt1 og DFF-Forskningsprojekt2, fortæller Maja Horst, der er bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond:

”Det er en festdag for Danmarks Frie Forskningsfond og for dansk forskning, når vi uddeler midler til fri forskning til alle de exceptionelt dygtige forskere med så mange lovende, grundlagsskabende og konkrete forskningsidéer. Så selvom, eller måske netop fordi, projekterne spænder bredt i både temaer, tilgange og felter, er det alt sammen på forskellig vis forskning, der arbejder for at forbedre vores liv og levevis ”, siger Maja Horst.

Tech vil bidrage til den grønne omstilling

På Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet arbejder forskerne blandt andet for at skabe impact i samfundet gennem ny viden og nye teknologier til den grønne omstilling. I alt ti forskere på Tech er blevet tildelt sammenlagt ca. 33 mio. kr. til forskning, fortæller Brian Vinter, der er prodekan for forskning:  

”Forskningen på det tekniske fakultet på AU søger altid at bidrage positivt til samfundet og planeten. Men før vi kan sende løsninger ud at universitet, skal de starte som spæde ideer. Derfor er det vigtigt for Tech, at vi dækker forskningen hele vejen fra grundforskning til innovation. Jeg er derfor meget glad for at se 10 nye projekter, der ligger ude enden af vores forskningsspektrum og fokuserer på erkendelsesforskning”, siger Brian Vinter.

Fakta om uddelingen af DFF-Forskningsprojekt1 og DFF-Forskningsprojekt2

Fonden uddeler de to forskellige virkemidler, DFF-Forskningsprojekt1 og DFF-Forskningsprojekt2, der på forskellig vis giver mulighed for, at den enkelte forsker kan realisere sin gode forskningsidé: Et DFF-Forskningsprojekt1 skal fremme kvaliteten af dansk forskning og er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet. Et DFF-Forskningsprojekt2 er ofte kendetegnet ved at være et koordineret og forpligtende samarbejde om en velafgrænset, fælles problemformulering, men det kan også være et projekt formuleret af en enkelt forsker til gennemførelse i dennes forskergruppe.

Der tages forbehold for ændringer i tallene i forbindelse med fondens forestående budgetgennemgang.

  • Der er i alt uddelt 757 mio. kr. til 222 forskningsprojekter under DFF-Forskningsprojekt1 og DFF-Forskningsprojekt2. Det giver en samlet succesrate målt på både beløb og antal på 14 procent.
  • DFF-Forskningsprojekt1 løber typisk over tre år, og skal gennemføres inden for en økonomisk ramme på op til 2.000.000 kr. ekskl. overhead.
  • Der er uddelt 175 DFF-Forskningsprojekt1 bevillinger i 2023 med en succesrate på 11 procent, både hvis man ser på ansøgt og bevilget beløb og antallet af ansøgninger og bevillinger.
  • DFF-Forskningsprojekt2 løber typisk over op til 4½ år og er udført af flere forskere (herunder postdoc-kandidater og ph.d.-studerende) med en økonomisk ramme på op til 2.000.000 kr. og 4.300.000 kr. ekskl. overhead.
  • Der er uddelt 47 DFF-Forskningsprojekt2 bevillinger i 2023 med en succesrate på 16 procent, hvis man ser på det ansøgte beløb og 15 procent, hvis man ser på antallet af bevillinger ift. antallet af ansøgninger.