Aarhus Universitets segl

Bæredygtighed & grøn omstilling

Faculty of Technical Sciences har et særligt fokus på bæredygtighed og grøn omstilling, og gennem forskning udvikler vi ny viden, metoder, materialer og løsninger, som bidrager til at løse de globale, samfundsmæssige udfordringer, der er formuleret i FN’s 17 verdensmål.

En stærk kombination af ingeniørvidenskab og forskning og innovation inden for miljø, agro- og fødevareområdet samt forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for disse områder giver fakultetet et stort potentiale for at bidrage med tyngde til at løse store samfundsudfordringer.

Fakultetet er meget involveret i Aarhus Universitets tematiske centre, der har til formål at udvikle løsninger på verdens ’Grand Challenges’, idet forskningssamarbejde på tværs af de traditionelle faggrænser og sammen med erhvervslivet skaber en ideel platform for udvikling af nye, innovative og bæredygtige produkter, materialer, energiformer og revolutionerende nye løsninger.

Se nogle af de bæredygtige løsninger, vi bidrager til, på denne side og tag fat i os, hvis du ønsker at samarbejde med os om udvikling af nye idéer.


Eksempler på forskningsprojekter