Aarhus Universitets segl

Find en ekspert

Klimaforskning


Peter L. Langen

Professor, Centerleder Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske Emissioner og Modellering

Ekspertområde

 • Klimaforandringer, global opvarmning og konsekvenser

Jørgen Eivind Olesen

Institutleder Institut for Agroøkologi

Ekspertområde

 • Global opvarmning, klimatilpasning, klima og fødevarer, drivhusgasser, klimaændringer ifm. landbrug

Thomas Ellermann

ENVS-kvalitetskoordinator, seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske målinger

Ekspertområde

 • Luftforurening – aktuelle tendenser og muligheder for at bekæmpe dem

Hans Sanderson

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Environmental chemistry & toxicology

Ekspertområde

 • Samfundets –og virksomhedernes klimaudfordringer – Green Deal og de danske muligheder for at skabe grøn vækst

Ole-Kenneth Nielsen

Chefkonsulent Institut for Miljøvidenskab - Atmosfæriske Emissioner og Modellering

Ekspertområde

 • Luftkvalitetsmålinger, emissionsanalyser og -årsager

Mikael Skou Andersen

Professor Institut for Miljøvidenskab - Miljøvidenskab, Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning, Aarhus

Ekspertområde

 • Grønne afgifter, EU’s Fit-for-55 pakke mv, CO2-kvoter og CO2-klimatold, eksterne omkostninger, kvælstofregulering

Peter Lund

Professor - Sektionsleder Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Kvægernæring (RUN)

Ekspertområde

 • Effekt af fodring på udskillelse af metan, udnyttelse af næringsstoffer i foder og reducering af udskillelse af kvælstof og fosfor

Mette Olaf Nielsen

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Kvægernæring (RUN)

Ekspertområde

 • Metanhæmmende foderadditiver til kvæg, identifikation af nye bioaktive virkemidler, tang som alternative fodermidler til drøvtyggere

Grøn omstilling


Morten Ambye-Jensen

Lektor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Industrial Biotechnology - Hangøvej 2

Ekspertområde

 • Fødevareprotein fra græs

Patrick Biller

Lektor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Process and Materials Engineering - Hangøvej 2

Ekspertområde

 • Biobrændstoffer

Uffe Jørgensen

Professor Institut for Agroøkologi - Klima og Vand

Ekspertområde

 • Bioenergi, energiafgrøder, grøn omstilling

Mikael Skou Andersen

Professor Institut for Miljøvidenskab - Miljøvidenskab, Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning, Aarhus

Ekspertområde

 • Grønne afgifter, EU’s Fit-for-55 pakke mv, CO2-kvoter og CO2-klimatold, eksterne omkostninger, kvælstofregulering

Mogens Hinge

Lektor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Process and Materials Engineering - Åbogade 40

Ekspertområde

 • Plastik og plast-sortering

Kasper Lynge

Lektor Institut for Byggeri og Bygningsdesign - Building Science

Ekspertområde

 • Grøn omstilling af byggeri

Claus Aage Grøn Sørensen

Professor Institut for Elektro- og Computerteknologi - Communication, Control and Automation - Edison

Ekspertområde

 • Fossilfrit landbrug

Annette Beedholm Rasmussen

Lektor, sektionsleder Institut for Byggeri og Bygningsdesign - Design and Construction

Ekspertområde

 • Genbrug i byggeriet

Torben Asp

Professor Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus - Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Flakkebjerg

Ekspertområde

 • Plantegenetik. Optimerede afgrøder til fremtidens klimavenlige landbrug. 

Morten Kargo

Seniorforsker Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus

Ekspertområde

 • Husdyrgenetik. Avlsplaner i malkekvæg. Fremtidens helhedsorienterede og balancerede malkekvægsbedrifter. Metanudledning fra kvæg. 

Goutam Sahana

Seniorforsker Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus

Ekspertområde

 • Husdyrgenetik. Fremtidens bæredygtige insektproduktion til dyrefoder. Reduceret metanproduktion med optimeret mælkeproduktion. 

Trine Michelle Villumsen

Seniorrådgiver Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus

Ekspertområde

 • Genetisk selektion for metanudledning i malkekvæg. 

Anders Branth Pedersen

Seniorforsker og sektionsleder Institut for Miljøvidenskab - Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning

Ekspertområde

 • Adfærdsreguleringer, motivationsbarrierer og reguleringsmæssige aspekter ved affaldshåndtering på samfundsplan
 • Pesticid-regulering i landbruget

Toke Emil Panduro

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning

Ekspertområde

 • Den grønne samfundsøkonomi
 • Økonomiske konsekvenser for borgeres ejendom

Ekspertområde

 • WATEC, muligheder for at etablere Danmark på vandteknologi

Lars Kjerulf Petersen

Seniorforsker Institut for Miljøvidenskab - Samfundsvidenskabelig og geografisk miljøforskning

Ekspertområde

 • Socio-kulturelle aspekter af den grønne omstilling og håndtering af klimakrisen

Søren Krogh Jensen

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Ekspertområde

 • Grønt protein, kvæg og svin

Jan Værum Nørgaard

Professor Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Ernæring af enmavede dyr (MONU)

Ekspertområde

 • Ernæring hos svin, nye fodermidler

Energi og forsyningssikkerhed


Gorm Bruun Andresen

Lektor Institut for Mekanik og Produktion - Fluider og Energi

Ekspertområde

 • Forsyningssikkerhed
 • Russisk gas
 • Vedvarende energi
 • A-kraft

Marta Victoria

Lektor Institut for Mekanik og Produktion - Fluider og Energi

Ekspertområde

 • Solceller og deres betydning for grøn omstilling, modellering af behovet for vedvarende energi, energisystemer til beregning af potentiale og barrierer for nye teknologier, redskaber til at få konkret viden om potentielle strategier, der kan anvendes til at reducere CO2-udledninger

Lars Ditlev Mørck Ottosen

Institutleder Institut for Bio- og Kemiteknologi

Ekspertområde

 • Power-to-X
 • Grøn omstilling af fødevaresektor
 • Cirkulær økonomi

Patrick Biller

Lektor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Process and Materials Engineering - Hangøvej 2

Ekspertområde

 • Biobrændstoffer

Alfred Michael Spormann

Founding Director, Professor The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center

Ekspertområde

 • Nye teknologier til CO2-fangst, mikrobiologisk og kemisk CO2-konvertering, CO2-fangst, -lagring og -udnyttelse (CCU/CCS), anvendelse af CO2 til kemisk industri og brændstoffer, direct Air Capture (DAC) og BECCS (biomassebaseret CO2-fangst og -lagring)

Anders Bentien

Professor Institut for Bio- og Kemiteknologi - Process and Materials Engineering - Åbogade 40

Ekspertområde

 • Batteriteknologi

Thomas Lundgaard

Viceinstitutleder Institut for Bio- og Kemiteknologi

Ekspertområde

 • Biogas

Fødevareområdet


Trine Kastrup Dalsgaard

Professor Institut for Fødevarer - Fødevarekemi

Ekspertområde

 • Fødevarer og planteprotein

Jessica Aschemann-Witzel

Professor Institut for Virksomhedsledelse

Ekspertområde

 • Plantebaserede fødevarer og forbrugeradfærd

Hanne Lakkenborg Kristensen

Lektor, Forskergruppeleder Institut for Fødevarer - Planter, Fødevarer & Bæredygtighed

Ekspertområde

 • Plantebaserede fødevarer, forskning inden for området

Stig Purup

Seniorforsker Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Sundhed for tarm og vært (GHH)

Ekspertområde

 • Indhold af bioaktive komponenter i fodermidler og fødevarer, den fysiologiske virkning af de bioaktive komponenter for mennesker og dyr