Aarhus Universitets segl

Zackenberg overvåger klimaændringer i det høje nord

2.424 kilometer nord for Aarhus undersøger, analyserer og dokumenterer Aarhus Universitets arktiske forskere klimaforandringernes konsekvenser på det arktiske økosystem. Siden 1995 har de jævnligt taget turen til Grønlands Nationalpark i Nordøstgrønland, hvor forskningsstation Zackenberg ligger. Det er en forskningsfacilitet, kun de færreste nationer kan konkurrere med, og med 25 års data om klimapåvirkninger er Zackenberg en styrke og en stolthed.

Livet på tundraen, i elve, søer og gletsjere i Nordøstgrønland bliver fulgt tæt af forskere fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet i Risø ved Roskilde. I 24 år har de arktiske forskere beskæftiget sig med forandringerne i Grønlands økosystem som følge af klimaforandringerne.

- Det vedrører os alle sammen. Det er vigtigt at undersøge, hvordan klimaet påvirker vores jord, og Zackenberg er kun blevet en vigtigere facilitet gennem årene, for konsekvenserne af klimaforandringerne er blevet flere og tydeligere, forklarer stationsleder og professor Torben Røjle Christensen.

Professoren har været med til at forske fra den nordøstgrønlandske station i alle årene, og der er en særlig grund til, at den er placeret i det grønlandske.

- Herfra ville man monitorere og dokumentere effekterne af klimaforandringer på urørte miljøer. Det har vi gjort systematisk på blandt andet tundraen og i elve, søer og fjordene. Zackenbergs placering gør hele forskningen mulig, siger han.

Understøttet nationale forpligtelser

I begyndelsen af 90’erne blev klimaforandringerne anerkendt som værende problematiske blandt andet gennem den første rapport fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) fra 1990. Og i 1995 startede rigsfællesskabet et moniteringsprogram, senere benævnt Greenland Ecosystem Monitoring (GEM), som følge af klimadiskussionerne og behovet for overvågning af klimaændringernes konsekvenser. Gennem årene er det blevet til en del betydningsfulde observationer og data.

- Vi kan være meget stolte af Zackenberg. Tilbage i 90’erne var forskningsstationen banebrydende i international klimaforskning, og internationalt set er den stadig en rollemodel for, hvordan man undersøger miljøets ændringer. Vi har helt klart noget, ikke alle nationer har, og vores data fra de sidste 24 år er meget vigtige og noget, vi kan være stolte af, siger Torben Røjle Christensen.

Zackenberg har således også set bred anerkendelse, og flere danske politikere, ministre og medlemmer af kongehuset har besøgt forskningsstationen.

- Zackenberg er et nationalt anliggende, som i høj grad er til for at understøtte nationale forpligtelser i forhold til klimaet, siger stationslederen.

Europa i klimaforskningsførertrøjen

Det er ikke blot forskningsstationen i det arktiske Nordøstgrønland, der gør Zackenberg til international rollemodel inden for klimaforskning. Også forskernes prioritering af at dele viden er forbilledligt i internationale kredse, hvor der er blevet oprettet et netværk med 86 forskningsstationer i arktiske og alpine områder.

Zackenberg har deltaget i netværket, der hedder INTERACT, fra begyndelsen og dermed givet adgang til eksterne forskere fra andre forskningsstationer. De mange års baggrundsdata fra det nordøstgrønlandske gør nemlig Zackenberg attraktiv, og også forskere fra USA og Canada kigger langt efter de europæiske forskningsresultater, oplever Torben Røjle Christensen.

- Det var været meget succesfuldt og har givet europæisk forskning en dominerende rolle. De bedste projekter tager udgangspunkt i det, der har været i gang i 25 år. Forskerne kommer med meget forskellige projekter og fagområder som eksempelvis biologi, geografi, geologi, miljø og fysik. Det er godt for forskningen, at der er mulighed for at arbejde et sted som Zackenberg, for her er man virkelig midt i sine data ude i nationalparken, forklarer Torben Røjle Christensen.

Zackenbergs ligger på koordinatorerne 74º28' N, 20º34' W. Forskningsstationen blev etableret i 1995 og fungerer stadig som aktiv forskningsfacilitet. Stationen er ejet af Grønlands Selvstyre og drevet af Aarhus Universitet blandt andet gennem en bevilling på Finansloven. Etableringen af en stor del af bygningerne er finansieret af Aage V. Jensens Fonde. Moniteringsprogrammet ved Zackenberg bliver finansieret af midler fra DANCEA (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet) og Grønlands Selvstyre.