Aarhus Universitets segl

Diplomingeniører opfinder maskine og forandrer affaldssortering

Plastikposer og husholdningsfilm bliver blandet med plastæggebakken og skyrbøtten i containeren med skiltet ”Plast”, når affaldet smides ud. Danskerne sorterer deres affald som aldrig før, men faktisk kan vi med fordel blive endnu bedre til at sortere og genbruge vores plastikaffald til fordel for miljøet. Med en ny opfindelse har to diplomingeniørstuderende fundet en løsning, der både er effektiv og billig.

Diplomingeniørprojekt i Maskinteknik, 2019

En rystemaskine bygget af fire, forskudte plader, der kører forskudt af hinanden med specifikke hældningsforhold og en bestemt type rystelser. Sådan lyder opskriften på en mere effektiv plastsortering, hvor det bløde plast bliver delt fra det hårde plast til gavn for miljøet.

Ideen kommer fra to studerende, Emil Buur Trads og Rasmus Dall Nielsen, fra Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, som i forbindelse med et fælles diplomingeniørprojekt i Maskinteknik opfandt maskinen.

- Som samfund bruger vi rigtig mange resurser på at sortere plast, fordi vi gerne vil genbruge så meget som muligt af det og dermed spare råolie og udledning af kuldioxid til atmosfæren. Vi opdagede ret tidligt i vores projekt et potentiale for at gøre den affaldssortering, vi kender i dag, mere effektiv, siger Emil Buur Trads.

Blød plast forurener sorteret affald og arbejdsmiljø

Emballage fra mad- og drikkevarer, shampoo, rengøringsmidler og bobleplast hober sig op hos de store sorteringsanlæg i Danmark og udlandet. Her bliver vores affald adskilt efter plasttype ved hjælp af sensor- og robotteknologi, men også almindelige medarbejdere har deres hænder i skraldet hver dag for at fjerne det bløde plast fra det hårde.

Blød plastik som eksempelvis husholdningsfilm og bæreposer fungerer rent kemisk som en forureningskilde, og det nedsætter effektiviteten i sorteringsprocessen markant, fortæller Emil Buur Trads.

- Det bløde plast er et svejst materiale og har nogle andre egenskaber, end det hårde plast. Derfor er det afgørende for en effektiv genanvendelse, at plasttyperne er opdelt. Konkret betyder det, at sorteringsanlæggene må ansætte mennesker til at stå med hænderne nede i det stinkende affald. Det er problematisk i forhold til arbejdsmiljøet, men det betyder også, at sorteringsgraden kan variere, siger han.

Simpel, billig og yderst effektiv

Hvis det lykkes at genanvende plast i større stil end i dag, har det stor betydning for miljøet. Et kilo genbrugsplast sparer klimaet for fire kilo drivhusgas, eller hvad der svarer til, at et kraftværk afbrænder 30 kilo kul.

Der findes allerede forskellige teknologiske bud på automatiseret affaldssortering, men de studerendes maskine adskiller sig ved at være utrolig simpel og dermed også billig. Den har hverken sensorer, robotarme, kunstig intelligens eller kamerateknologi. De to diplomingeniørers rystemaskine har vist sig at være yderst effektiv med en effektivitet på 95 procent ved 200 laboratorieforsøg. Maskinen sorterer plasten ved hjælp af et simpelt mekanisk princip.

- Princippet hedder ballistisk separation, hvor det bløde plast føres til den ene side, og hårdt plast, glas og metal til den anden side. Rystelserne sikrer, at plast, der er viklet omkring andre genstande, også bliver sorteret, forklarer Rasmus Dall Nielsen.

Mejetærsker baner vejen for plastsortering

Den gode ide kommer fra landet, hvor begge de to studerende er opvokset. Teknikken minder nemlig meget om, hvordan en mejetærsker adskiller korn og strå.

- Da vi første gang så et sorteringsanlæg tænkte vi, at det måtte kunne lade sig gøre at adskille plasttyperne mere effektivt. Vi er begge opvokset på landet og kunne se et potentiale i at arbejde med idéen om at sortere affald efter samme mekaniske princip som en mejetærsker, siger Emil Buur Trads

Maskinen er endnu blot en prototype, men dens effektivitet efter 200 laboratorieforsøg er yderst interessant i både et miljømæssigt og økonomisk perspektiv.

- Det er en teknologi, der kan løse en stor del af problemet med plastsortering på en både billig og effektiv måde. Det gør det muligt at genanvende mere plastik og dermed reducere den samlede miljøpåvirkning, som kommer fra vores restaffald, siger Rasmus Dall Nielsen

Rasmus Dall Nielsen og Emil Buur Trads har etableret virksomheden TechKnow i Ingeniørhøjskolens Startup Factory med ambitionen om at kommercialisere maskinen i løbet af de kommende år.