Aarhus Universitets segl

Pioner får 20 millioner kroner til verdens første center for øre-EEG

Måling af hjernens aktiviteter sættes under lup hos verdens første center for øre-EEG. Et nyt center ved Aarhus Universitet slår nemlig dørene op for forskning i verdensklasse takket være en bevilling på 20 millioner kroner, og dermed sikres fortsat forskning i hjernemålinger via øret – et område, Aarhus-forskerne fra Institut for Ingeniørvidenskab er verdensførende inden for.

Af Jesper Bruun - december 2019

Et lille apparat i øret kan måle elektriske aktiviteter i hjernen. Det har forskere på Institut for Ingeniørvidenskab, som er blandt verdens førende inden for hjernemålinger, fundet ud af, og med det særlige apparat, der sidder i øret som et høreapparat, måler de hjerneaktiviteter via såkaldt øre-EEG (øre-ElektroEncefaloGrafi).

Metoden kan blandt andet fremme høresundhed, og med 20 millioner kroner i ryggen fra William Demant Fonden, UNEEG medical og WS Audiology sikres, at AU fortsat leder forskningen på området i verden i øre-EEG i et nyt center ved Aarhus Universitet. Investeringen fremmer forskning, der kan give en ny forståelse af den menneskelige hjerne, mener professor Preben Kidmose.

- Øre-EEG giver en unik mulighed for at måle på vores hjerne i vores naturlige miljø. Og derfor kan vi begynde at dykke ned i ting, vi ellers ikke i dag kan måle på. Eksempelvis ved vi ikke særlig meget om, hvordan vores søvn varierer over tid, og hvordan den er påvirket af omgivelserne. Og fordi vi både kan måle søvn og mønstre i EEG’et, der korrelerer med kognitiv formåen, håber vi på at få en bedre forståelse for sammenhængen mellem søvnen og vores kognitive formåen. Det er nogle af de ting, jeg håber, teknologien kan give os bedre indblik i, siger han.

24/7 hjernemålinger åbner nye døre

Hjerneaktiviteterne måles ved hjælp af øre-EEG, som på hudens overflade inde i øret måler de ekstremt små spændingsændringer, der skyldes elektrisk aktivitet i hjernens neuroner.

Traditionelt foregår EEG-målinger i et laboratorium, hvor elektroder placeres oven på hovedet for at måle aktiviteterne, men med den nye metode, kan hjerneaktiviteten måles uden for laboratoriet, på en diskret og minimalt indgribende måde og over lang tid (potentielt 24/7). Derved åbner metoden for at bygge apparater, der kan måle hjerneaktivitet og tilpasse sig til brugeren på en radikalt anderledes måde, end hvad vi kender i dag.

Forskningsgruppen Bioelectrical Instrumentation and Signal Processing, som er ledet af Preben Kidmose, har været pioner på området i årevis.

- Vi har arbejdet på den her metode de sidste 10 år, og det nye center sikrer en betydelig udvidelse af vores forskningsaktiviteter inden for øre-EEG. Vores forskning handler både om at udvikle selve teknologien, der gør det muligt at måle, og at udforske, hvad der er muligt at måle. Vi ser et kæmpestort potentiale i øre-EEG både forsknings- og anvendelsesmæssigt. Man kan eksempelvis bruge øre-EEG til at karakterisere høretab på en langt mere detaljeret måde, end hvad der er praktisk muligt i dag, men øre-EEG kan også bruges til andre ting – f.eks. til at udforske menneskets søvnmønstre og til at hjælpe med at give os en bedre forståelse af forskellige hjernesygdomme, siger Preben Kidmose.

Sundhedsfremmende forskning

Centeråbningen har stor betydning for bevillingsgiverne William Demant Fonden, UNEEG medical og WS Audiology. De ser det som noget helt naturligt at investere millioner i udviklingen af den danske teknologi, siger Richard Tøpholm, CTO i UNEEG medical.

- Vi har samarbejdet med professor Preben Kidmose på AU igennem mange år, og det har givet mange spændende resultater. Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi har kunne være med til at etablere en mere permanent ramme om hans forskning. Øre-EEG har potentialet til at kunne hjælpe mennesker inden for overraskende mange områder, og jeg er sikker på, at dette center vil fremskynde realiseringen af disse muligheder til gavn for alle, siger han.

Samtidig har bevillingen stor betydning for Aarhus Universitets digitaliseringsstrategi, som blandt andet har fokus på forskning i næste generations teknologi og metoder til at monitorere og samarbejde med den menneskelige hjerne.

- Vi er meget glade for, at vi med denne bevilling nu kan åbne øre-EEG centeret og derved styrke vores position betydeligt med henblik på fortsat at være verdensførende inden for dette forskningsfelt, siger sektionsleder for Electrical and Computer Engineering på Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, ingeniørdocent Jens Kargaard Madsen.

Kontakt professor Preben Kidmose for mere viden om centret