Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Aftagerpaneler

Ved Technical Sciences er der nedsat otte aftagerpaneler. Hvert aftagerpanel er nedsat i tilknytning til en uddannelse eller en mindre gruppe af uddannelser. Den primære dialogpartner for aftagerpanelerne er fakultetets uddannelsesudvalg. Ved at etablere aftagerpaneler tæt på den enkelte uddannelse ønsker fakultetet at styrke uddannelserne gennem en tæt dialog direkte mellem aftagere, studerende og undervisere.

Formål

Med aftagerpaneler har fakultetet og uddannelserne fora, der kan medvirke til at:

 • Uddannelserne til stadighed er samfundsrelevante
 • Uddannelsernes kompetenceprofil afspejler arbejdsmarkedets aktuelle og fremtidige behov
 • Styrke muligheden for at give en relevant, velfunderet og målrettet karrierevejledning til de studerende
 • Dimensioneringen af uddannelsernes kapacitet imødekommer virksomhedernes rekrutteringsbehov
 • Uddannelsernes kvalitetssikringspraksis udvikles løbende
 • Nye uddannelses- og efteruddannelsesinitiativer iværksættes, når der opstår behov i samfundet
 • Udbrede kendskabet til fakultetets uddannelser

Se kommissorium for aftagerpanelerne her. (Ctrl og klik for at følge linket)

Oversigt over medlemmer og aftagerpaneler:

Aftagerpaneler for ingeniøruddannelser

Aftagerpanelet for Kemi og bioteknologi

 • Søren Kristiansen, LEGO. Ib Winckelmann, FMC Agricultural Solutions. Charlotte Poulsen, IFF. Ole Sinkjær, Krüger A/S. Lise Karstenskov Hughes, Aarhus Vand
 • Kontaktperson: Keld Lars Bak

Aftagerpanelet for Bygningsområdet

 • Karina Topp Aarhus Vand. Frank Jensen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma. Peter Rantil Smith, NCCT. Kåre Tinning, DAI. Anders Birch, Rambøll. Anette Storm, DS Flexhal. Kirsten Mariager, Dansk Energi Management. Rasmus Lautrup, MOE A/S. Peter Ryberg Neess, Aarhus Kommune. Kristine Grøndal Andersen, SWECO.
 • Kontaktperson: Karsten Völcker

Aftagerpanelet for Elektronik, Softwareteknologi, Computerteknologi, Elektroteknologi

 • Per Egedal, Siemens Gamesa. Michael Steen Ebbesen, Stibo. Brian Gottorp Jeppesen, Mjølner Informatics. Jan Aagaard, Deif A/S. Erik K. Rønhøj, Terma. Claus Seidelin Schrøder, Siemens. René Kristensen, Kamstrup. Martin Sanddal Nielsen, Velux. Maiken Bjerg Møller, SoundFocus APS.
 • Kontaktperson: Per Lysgaard

Aftagerpanelet for Elektrisk energiteknologi

 • Pau Ahler Brorsbøl, Spangenberg & Madsen. Jan Aagaard, Deif A/S. Flemming Vedsted, Grundfos Holding A/S. Steffan Hansen, Siemens. Hans Christian Olesen, DIS. Kim Søgaard, Energinet.dk. Louise Carina Jensen, Dansk Energi.
 • Kontaktperson: Per Lysgaard

Aftagerpanelet for Maskinteknik og Mekanik

 • Arne Bjerring, VARO. Jan Dorn Johansson,TERMA. Jakob Vernersen, Grundfos. Nicolai Tolstrup, Kirkholm Maskiningeniører A/S. Jeppe Kiilerich Østerlund, Eltronic A/S.  Morten Mortensgaard    , Kyocera Unimerco. Jens Wind, Vestas. Steffen Lundgaard Jørgensen, Arla Foods. Casper Hansen, Technicon. Simone Stevns Kazar, BEUMER Group. Jesper Nygaard Sørensen, Tech invent 
 • Kontaktperson: Søren Bøndergaard

Aftagerpanelet for Sundhedsteknologi og Biomedicinsk teknologi

 • Mogens Ravn, Nordisk Røntgen Teknik A/S. Carsten Riis, Region Midt. Henrik Søgaard, Ohmatex. Margit Kristensen, MTIC. Mette Siegfredsen, CGI Denmark. Kirsten Rud Bentholm Teknologi i praksis. Søren Haack, Teknologisk Institut. Simon Meyer Lauritsen, Enversion A/S.
 • Kontaktperson: Bente Besenbacher

Aftagerpaneler for jordbrug og biologi

Aftagerpanelet for Bioscience

 • Else Østergaard Andersen, Nationalpark Thy. Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen. Per Andersen, NIRAS. Tina Riis Mikkelsen, Silkeborg Gymnasium. Hans Roust Thysen, SEGES. Peter Søgaard, Aarhus Kommune.
 • Kontaktperson: Birgit Olesen

Aftagerpanelet for Jordbrugsvidenskab

 • Jakob Lave, SEGES. Morten Andersen Linnet, Landbrug og Fødevarer. Per Theilgaard, Vitfoss. Jesper Kampp, DuPont. Henrik Jørgen Andersen, Arla Foods. Peter G.R. Larson, Viking Genetics. Kristian jensen, Danish Crown. Lars Villemoes, Erhvervsakademi Aarhus. Anne-Mette Søndergaard, LandboNord 
 • Kontaktpersoner: Bernd Wollenweber

Kontakt

Alle henvendelser vedr. aftagerpaneler kan rettes til fakultetssekretariatet v. Casper Borchmann. Til hvert aftagerpanel er der desuden knyttet en kontaktperson (formanden for uddannelsesudvalget), som fremgår af medlemsoversigten ovenfor.