Aarhus Universitets segl

Aftagerpaneler på Technical Sciences

Ved Technical Sciences er der nedsat otte aftagerpaneler. Hvert aftagerpanel er nedsat i tilknytning til en uddannelse eller en mindre gruppe af uddannelser. Den primære dialogpartner for aftagerpanelerne er fakultetets uddannelsesudvalg. Ved at etablere aftagerpaneler tæt på den enkelte uddannelse ønsker fakultetet at styrke uddannelserne gennem en tæt dialog direkte mellem aftagere, studerende og undervisere.

Formål

Med aftagerpaneler har fakultetet og uddannelserne fora, der kan medvirke til at:

  • Uddannelserne til stadighed er samfundsrelevante
  • Uddannelsernes kompetenceprofil afspejler arbejdsmarkedets aktuelle og fremtidige behov
  • Styrke muligheden for at give en relevant, velfunderet og målrettet karrierevejledning til de studerende
  • Dimensioneringen af uddannelsernes kapacitet imødekommer virksomhedernes rekrutteringsbehov
  • Uddannelsernes kvalitetssikringspraksis udvikles løbende
  • Nye uddannelses- og efteruddannelsesinitiativer iværksættes, når der opstår behov i samfundet
  • Udbrede kendskabet til fakultetets uddannelser

Se kommissorium for aftagerpanelerne her. (Ctrl og klik for at følge linket)

Oversigt over medlemmer og aftagerpaneler:

Aftagerpaneler for ingeniøruddannelser

Aftagerpanelet for Kemi og bioteknologi

Aftagerpanelet for Bygningsområdet

Aftagerpanelet for Elektronik, Softwareteknologi, Computerteknologi, Elektroteknologi

Aftagerpanelet for Elektrisk energiteknologi

Aftagerpanelet for Maskinteknik og Mekanik

Aftagerpanelet for Sundhedsteknologi og Biomedicinsk teknologi

Aftagerpaneler for jordbrug og biologi

Aftagerpanelet for Jordbrugsvidenskab

Kontakt

Alle henvendelser vedr. aftagerpaneler kan rettes til fakultetssekretariatet v. Casper Borchmann. Til hvert aftagerpanel er der desuden knyttet en kontaktperson (formanden for uddannelsesudvalget), som fremgår af medlemsoversigten ovenfor.