Aarhus Universitets segl

Aftagerpaneler på Technical Sciences

Ved Technical Sciences er der nedsat otte aftagerpaneler. Hvert aftagerpanel er nedsat i tilknytning til en uddannelse eller en mindre gruppe af uddannelser. Den primære dialogpartner for aftagerpanelerne er fakultetets uddannelsesudvalg. Ved at etablere aftagerpaneler tæt på den enkelte uddannelse ønsker fakultetet at styrke uddannelserne gennem en tæt dialog direkte mellem aftagere, studerende og undervisere.

Formål

Med aftagerpaneler har fakultetet og uddannelserne fora, der kan medvirke til at:

 • Uddannelserne til stadighed er samfundsrelevante
 • Uddannelsernes kompetenceprofil afspejler arbejdsmarkedets aktuelle og fremtidige behov
 • Styrke muligheden for at give en relevant, velfunderet og målrettet karrierevejledning til de studerende
 • Dimensioneringen af uddannelsernes kapacitet imødekommer virksomhedernes rekrutteringsbehov
 • Uddannelsernes kvalitetssikringspraksis udvikles løbende
 • Nye uddannelses- og efteruddannelsesinitiativer iværksættes, når der opstår behov i samfundet
 • Udbrede kendskabet til fakultetets uddannelser

Se kommissorium for aftagerpanelerne her. (Ctrl og klik for at følge linket)

Oversigt over medlemmer og aftagerpaneler:

Aftagerpaneler for ingeniøruddannelser

Aftagerpanelet for Bygningsområdet

Kontaktperson

Medlemmer:

 • Anders Augestesen, Ørsted
 • Andrew Ferguson Dunn, NIRAS
 • Carsten Sørensen, COWI
 • Jonas Bang Eriksen, DS Flexhal
 • Karina Topp, Aarhus Vand
 • Ken Trabjerg Pedersen, Geotechnical & Environmental Engineering Aarhus
 • Kristine Grøndal Andersen, SWECO
 • Kåre Tinning, DAI
 • Mikkel Kahlen Frandsen, Søren Jensen
 • Peter Rantil Smith, NCCT
 • Peter Ryberg Neess, Aarhus Kommune
 • Rasmus Lautrup, MOE A/S
 • Tue Hald, Vestas Technology

Aftagerpanelet for Elektrisk Energiteknologi

Kontaktperson

 • Per Lysgaard, viceinstitutleder, Institut for Elektro- og Computerteknologi

Medlemmer:

 • Asger Hess Olesen, Beumar  
 • Hans Christian Olesen, DIS
 • Louise Carina Jensen, TREFOR
 • Pau Ahler Brorsbøl, Spangenberg & Madsen
 • Torben Silberg Poulsen, ABB                
 • Torben Werge Møller, Vestas Wind Systems A/S
 • Thomas Vase, Fabrika                                                                   

Aftagerpanelet for Elektronik, Softwareteknologi, Computerteknologi, Elektroteknologi

Kontaktperson

 • Per Lysgaard, viceinstitutleder, Institut for Elektro- og Computerteknologi

Medlemmer:

 • Brian Gottorp Jeppesen, Mjølner Informatics
 • Claus Seidelin Schrøder, Siemens
 • Jan Harding Gliemann, Deif A/S
 • Jan Reher, Systematic
 • Jens Kristian Villadsen, Trifork
 • Klaus Nygaard Cramer Bjørn, Danske Bank
 • Maiken Bjerg Møller, Luxion
 • Martin Sanddal Nielsen, Velux
 • Michael Steen Ebbesen, Stibo
 • Mikael Ørum Damgaard, Terma

Aftagerpanelet for Kemi- og Bioteknologi

Kontaktperson

 • Keld Lars Bak, viceinstitutleder, Institut for Kemi- og Bioteknologi

Medlemmer:

 • Aviaja Anna Hansen, Krüger A/S
 • Charlotte Poulsen, IFF
 • Ib Winckelmann, FMC Agricultural Solutions
 • Maj Møller Sørensen, Aarhus Vand
 • Niels Østergaard, Arla
 • Søren Kristiansen, Lego
 • Dieter Elsser-Gravesen, ISI Food Protection

Aftagerpanelet for Maskinteknik og Mekanik

Kontaktperson

Medlemmer:

 • Jesper Rygaard, Technicon
 • Jakob Vernersen, Velux
 • Jeppe Kiilerich Østerlund, Eltronic A/S
 • Jesper Nygaard Sørensen, Tech invent 
 • Nicolai Tolstrup, Kirkholm Maskiningeniører A/S
 • Steffen Lundgaard Jørgensen, Arla Foods
 • Peter Christensen, Grundfos
 • Anders Bøge Jensen, Grundfos
 • Uffe Stæhr, IDA-østjyllands erhvervsudvalg
 • m.fl.                                                                                    

Aftagerpanelet for Sundhedsteknologi og Biomedicinsk Teknologi

Kontaktperson

 • Samuel A. Thrysøe, lektor, Institut for Elektro- og Computerteknologi - Biomedical Engineering

Medlemmer:

 • Claus Nielsen, Sekoia
 • Kirsten Rud Bentholm, Teknologi i praksis
 • Lone Munk, Philips-Medisize
 • Mogens Ravn, Nordisk Røntgen Teknik A/S
 • Simon Meyer Lauritsen, Enversion A/S
 • Søren Haack, Teknologisk Institut
 • m.fl.

                                                                                           

Aftagerpaneler for jordbrug og biologi

Aftagerpanelet for Jordbrugsvidenskab

Kontaktperson

Medlemmer:

 • Jakob Lave, SEGES (formand)
 • Jan Lassen, Viking Genetics
 • Per Theilgaard, Vitfoss
 • Jesper Kampp, IFF
 • Henrik Jørgen Andersen, Arla;
 • Kristian Jensen, Danish Crown
 • Lars Villemoes, Erhvervs Akademi Aarhus
 • Malika Buhr Pedersen, Landbrug og Fødevarer
 • Hanne Birch Madsen, Vand & Naturressourcer, Rambøll
 • Mads Jensen, Miljøministeriet, Naturstyrelsen
 • Anne Kathrine Larsen, Kulinarium

  Fra AU:
 • Bernd Wollenweber
 • Margrethe Therkildsen
 • Jan Værum Nørgaard
 • Ricarda Engberg
 • Bo Vangsø Iversen
 • Lene Josiasen
 • Malene Hald
 • Casper Hansen Borchmann
 • Marie-Louise Young Bengtsson (studerende)

Kontakt

Alle henvendelser vedr. aftagerpaneler kan rettes til fakultetssekretariatet v. Danny Damsgaard. Til hvert aftagerpanel er der desuden knyttet en kontaktperson (formanden for uddannelsesudvalget), som fremgår af medlemsoversigten ovenfor.