Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder fra Technical Sciences

Professor og institutleder ved Institut for Datalogi, Kaj Grønbæk (tv), og professor Peter Gorm Larsen ved Institut for Ingeniørvidenskab (th). Foto: AU Foto.

30.03.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab

265 mio. skal løse fremtidens udfordringer for dansk industri

Med mere end en kvart milliard som fundament og i tæt samarbejde med mere end 50 industrielle partnere, samler danske forskere og eksperter sig nu i udviklingsprojektet MADE FAST, der har til formål at gøre dansk produktion mere effektiv, fleksibel og bæredygtig.

Den mindre trafik som følge af tiltagene mod corona-virus giver målbart renere luft. Foto: Thomas Ellermann

27.03.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kampen mod corona-virus giver renere luft

Koncentrationen af sundhedsskadelige kvælstofoxider i landets største byer er næsten halveret.

"Det er tilsyneladende en helt unik mikrobiel kultur, som har udviklet sig i fordøjelsessystemet på pandaerne," siger lektor Alberto Scoma, Institut for Ingeniørvidenskab. Foto: Colourbox.

24.03.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab, Bæredygtighed

Panda-pølser, myrer og dræbersnegle kan være nøglen til fremtidens grønne brændstof

Et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet vil gøre brug af millioner af års evolution for at udvikle bæredygtige biobrændsler. Løsningen ligger blandt andet i fordøjelsessystemet på pandaer.

Intensivt specialiseret jordbrug kan give højere udbytter, men agroøkologisk jordbrug giver andre fordele. Illustration: Yen Strandqvist/Chalmers University of Technology.

20.03.2020 | DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Sammenligninger mellem økologisk og konventionelt jordbrug bør være bedre, siger forskere

Ifølge tre forskere fra Danmark, Sverige og Frankrig er den mest anvendte metode til sammenligning af økologisk og konventionelt landbrug problematisk. Nye analyser viser nemlig, at den sjældent inkluderer effekter på biodiversiteten, og at de derfor som regel overser en af fordelene ved økologisk landbrug.

Fra AU deltager forskere fra de tre fakulteter Natural Sciences, Technical Sciences og Health i ODIN-netværket. Foto: Jesper Rais, AU Kommunikation

11.03.2020 | Bevilling

Aarhus Universitet og medicinalindustrien går sammen om åben innovation – en genvej til nye lægemidler

Aarhus Universitet og en række internationale lægemiddelproducenter går sammen i et banebrydende, åbent forskningssamarbejde, ODIN (Open Discovery Innovation Network), som Novo Nordisk Fonden støtter med 54,5 mio. kr. Data og resultater fra samarbejdet stilles åbent og gratis til rådighed for omverdenen. Ambitionen er at udnytte den kollektive…

Den 23. februar underskrev 24 europæiske forskningsorganisationer i Paris en fælles deklaration, der skal føre ambitionerne ud i konkrete initiativer. Aarhus Universitet har været med i alliancen helt fra starten og er medunderskriver af deklarationen, repræsenteret af dekan for Technical Sciences, Eskild Holm Nielsen. (Foto: Per Kudsk)
”Towards a Chemical Pesticide-free Agriculture”: AU og 23 andre europæiske forskningsinstitutioner ønsker, at fremtidens plantebeskyttelse baseres på agroøkologiske principper frem for kemiske pesticider. (Foto: INRAE)

11.03.2020 | Institut for Agroøkologi, Faculty of Technical Sciences

Europæisk forskningsalliance arbejder for et fremtidigt landbrug uden kemiske pesticider

24 europæiske forskningsorganisationer fra 16 europæiske lande er gået sammen i en ny forskningsalliance, der skal skabe grundlaget for at mindske afhængigheden af kemiske pesticider i landbruget i EU. Initiativet kaldes “Towards A Chemical Pesticide-Free Agriculture”, og samarbejdet skal gentænke den måde, der forskes på inden for agroøkologi og…

Lars Ditlev Mørck Ottosen bliver konstitueret institutleder for Institut for Ingeniørvidenskab 1. maj 2020. Foto: AU

09.03.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab, Navne

Thomas Toftegaard stopper som institutleder på Institut for Ingeniørvidenskab

Lars Ditlev Mørck Ottosen bliver konstitueret som institutleder 1. maj når Thomas Toftegaard fratræder.

Opmåling og dokumentation af grusgrave, kalkbrud, klintevægge og andre lignende naturlige og menneskeskabte formationer foretages i dag af oftest droner, der affotograferer det pågældende område. Ny forskning gør dronepiloten overflødig. (OBS: Den vertikale stang ovenpå dronen bærer en vindmåler, der er benyttet til tests, og som ikke er en del af det endelige udstyr) Foto: Erdal Kayacan.

09.03.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab

Nu kan droner scanne terræn og udgravninger helt selv

Dronepiloter kan blive overflødige i fremtiden. Nu har ny forskning fra Aarhus Universitet ladet kunstig intelligens overtage styringen af droner, der kan scanne og opmåle terræn.

05.03.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab, Bæredygtighed

Højeffektive batterier skal sikre energi, når den vedvarende ikke kan følge med

Et nyt forskningsprojekt ved Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, vil udvikle højeffektive, men billige centrale komponenter i såkaldte flowbatterier. Målet er at skabe disruption inden for stationære batterier, som er nødvendige for overgangen til et grønt energisystem.

"Det ser dermed ud til, at den menneskelignende hæl-til-tå måde at gå på udviklede sig allerede for 3,5 mio. år siden, fordi TTA udviklede sig på det tidspunkt. Og det er i øvrigt i overensstemmelse med de bevarede fodtryk, der er fundet i dele af Etiopien fra den tidsalder," siger adjunkt Marcelo Dias fra Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet. Foto: M. Venkadesan, Yale University.

02.03.2020 | Institut for Ingeniørvidenskab

Hidtil overset del af menneskefoden er nøglen til dens udvikling og funktion

En ny opdagelse vender hele vores hidtidige opfattelse af menneskefodens funktion og evolution på hovedet. Opdagelsen er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature.