Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder fra Technical Sciences

Det har langt større konsekvenser for den geografiske fordeling af koncentrationen af luftforurenende stoffer i Aarhus Havn at flytte Molslinjen til en ny placering, end at hurtigfærgen til Samsø påbegynder færgefart. (Foto: Colourbox).

25.06.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Flytning af færger ændrer luftforureningen i Aarhus Havn

Lavere forurening kan nu beregnes ved Molslinjens gamle anlæg tæt ved beboelse. Men forureningen flytter med til den nye placering.

Koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer i luften er faldet markant set over en længere periode, viser nyt notat. (Foto: Colourbox).

24.06.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Luftkvaliteten i Danmark bliver stadig bedre

Ny status over udviklingen af sundhedsskadelige stoffer i luften viser, at luften i Danmark bliver mindre og mindre forurenet.

I et nyt projekt vil forskere udvikle teknologi, der gør det muligt for selvkørende biler at dele data. Det skal øge sikkerheden på vejene. (Foto: Colourbox)

24.06.2021 | AU Engineering

Nu skal selvkørende biler tale sammen

Biler skal kunne dele viden om, hvad der foregår på vejene og advare hinanden om farlige situationer. Det skal øge trafiksikkerheden i en fremtid med autonome køretøjer, og Danmarks Frie Forskningsfond investerer nu i teknologiudviklingen.

Lili Zhang new assistant professor at the Department of Mechanical and Production

23.06.2021 | Institut for Mekanik og Produktion

New researcher wants to develop cancer medicine in Denmark. She has a unique idea.

Lili Zhang wants to use her knowledge about mechanical engineering to develop new types of cancer medicine. The idea is new, the approach is innovative and highly interdisciplinary, and just thinking about the potential clinical impact is enough to make you dizzy.

Biorafineringsanlæg ved AU Foulum. Foto: Lars Kruuse - AU Foto

23.06.2021 | DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Bæredygtighed

Screeningsmetode til vurdering af planters potentiale for udvinding af protein via bioraffinering valideret

Er det bedre at ekstrahere protein fra græs eller andre planter i bioraffinaderiet, og hvor meget protein kan ekstraheres? Nu er en anerkendt metode, som normalt bruges til at screene for foderværdi, blevet valideret i forhold til at kunne vurdere potentialet for at ekstrahere protein fra plantemateriale i et biorafinaderi. Det vil gøre det muligt…

21.06.2021 | Faculty of Technical Sciences

Mere end 200 rumkurser på danske universiteteter

En ny kortlægning har givet det overraskende resultat, at det vrimler med kurser om rummet og udnyttelsen af rumrelaterede ressourcer i Danmark.

Foto: AU arkivfoto

21.06.2021 | DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Ny analysemetode kan forbedre kvaliteten af langtidsholdbar mælk

I samarbejde med Arla har forskere fra Aarhus Universitet udviklet en ny analysemetode til at bestemme indholdet af de to aminosyre-krydsbindinger lysinoalanine og lanthionine, som ofte opstår under produktionen og opbevaringen af langtidsholdbar mælk, og som kan påvirke kvaliteten negativt. Det er viden, der er særlig vigtig for de danske…

Foto: Ida Marie Jensen - AU Foto

16.06.2021 | DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Forskere fra Aarhus Universitet retter søgelyset mod faktorer, der påvirker arbejdsskader i landbruget

Ifølge en ny undersøgelse foretaget af forskere fra Aarhus Universitet og Skotlands Rural College er risikoen for arbejdsskader i landbruget højere, når man arbejder med store husdyr end ved nogen af de mange andre arbejdsopgaver der hører til et landbrug. Faktisk er risikoen for arbejdsskader på kvægbedrifter tre gange højere end på for eksempel…

Sukkertang produceret ved Aarhus Universitets dyrkningsanlæg ved Grenå. (Foto: Teis Boderskov, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience).

15.06.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Bæredygtighed

Den grønne omstilling kan også være blå

Blå biomasse er i en ny rapport betegnelsen for ressourcer i havet, som vi kan udnytte meget mere bæredygtigt både på spisebordet og som led i miljøbevarelse. Men grøn omstilling til blå biomasse som for eksempel tangdyrkning og muslingeopdræt kalder også på vilje og evne til at løse udfordringer, hvis det skal lykkes, ifølge rapporten.

Forskere ved Aarhus Universitet har gennemført fodringsforsøg med tangpulver i mælken til kalve. Foto: Linda S. Sørensen.

14.06.2021 | DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug

Tang i foderet påvirker småkalves immunstatus

Ved at tilsætte pulveriseret tang i mælk til småkalve kan man øge koncentrationen af blodplasma-komponenter med betydning for kalvenes medfødte immunforsvar. Det viser undersøgelse gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Viser resultater 1 til 10 ud af 17

1 2 Næste