Aarhus Universitets segl

103 mio kr. baner vejen til fremtidens fødevareforskning

En gruppe danske universiteter og virksomheder går sammen om at skabe et fælles højteknologisk laboratoriecenter, FOODHAY, der skal udvikle sundere og mere bæredygtige fødevarer og mindske madspild. FOODHAY er et vigtigt skridt mod grønnere fødevarer, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen, hvis ministerium bidrager med 51,5 mio. kr.

Ny viden om mad og ingredienser, der kan forbedre fødevarers kvalitet og gavnlighed for sundheden. Eller forskning i forbrugernes sanser og adfærd, så producenterne og butikkerne kan præsentere det sunde og bæredygtige bedre.

Det er nogle af målene med forskningsinfrastrukturen Open Innovation FOOD & Health Laboratory (FOODHAY), som nu får en bevilling på 51,5 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Konsortiet bag FOODHAY, om ledes af Aarhus Universitet, bidrager med et tilsvarende beløb, så den samlede investering bliver ca. 103 mio. kr. Konsortiet består foruden Aarhus Universitet af DTU, Københavns Universitet, Arla og Teknologisk Institut, og de nye forskningsfaciliteter bliver fordelt blandt dem.

Stærkt samarbejde om nye muligheder

Dermed får danske fødevareforskere og virksomheder helt nye muligheder.

Og dem er Michelle Williams, som leder konsortiet og Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet, begejstret for. En væsentlig del af den nye infrastruktur får til huse i instituttets 6.800 kvm. nybyggede laboratorie- og kontorbygninger i Agro Food Park ved Aarhus.

”Investeringen understøtter kraftigt kvaliteten og relevansen af ??vores forsknings- og undervisningsinitiativer, og vil direkte påvirke vores evne til at levere ny viden, teknologier og innovative løsninger inden for mad og ingredienser. Det nye udstyr understøtter vores stærke forskningssamarbejde mellem universiteterne og med fødevareindustrien, og sammen vil vi bidrage til, at Danmark leverer innovative, sunde og bæredygtige fødevarer til den globale forbruger,” siger Michelle Williams.

Hun understreger, at det er den fælles langsigtede vision og fem års stærkt og åbent samarbejde mellem DTU, KU, DTI, Arla og AU, der har lagt grunden for bevillingen fra ministeriet.

Sundere og mere bæredygtige fødevarer

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen udtaler:

”Der er et stort potentiale i sundere og mere bæredygtige fødevarer – både for virksomhederne, for vores sundhed og for klimaet. Eksempelvis ryger alt for meget mad i dag i skraldespanden, fordi holdbarhedsdatoen er udløbet. Med FOODHAY får forskerne en vigtig platform for at udvikle ny viden, der kan forlænge holdbarheden – med forskning frem for kemikalier.”

FOODHAY-partnerne kommer til at råde over de mest avancerede instrumenter og laboratorier og udgør tilsammen en national forskningsplatform, der kan undersøge råvarer og ingredienser ned til mindste bestanddel. Det er afgørende, hvis nye og grønne proteinkilder skal udvikles.

Flere virksomheder og organisationer støtter og vil deltage i forskningen hos FOODHAY, som er et forslag fra Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015.


Kontakt

Institutleder Michelle H. Williams
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Mail: mw@food.au.dk
Mobil: 2517 0049