Aarhus Universitets segl

120 millioner fra Novo Nordisk Fonden til Aarhus Universitet

To forskere fra Science and Technology har fået hver 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Challenge Programme til etablering af to nye interdisciplinære forskningscentre inden for henholdsvis biomolekylær medicin og miljø og sundhed.

Professor Kurt V. Gothelf modtager 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens Challenge Programme til Center for Multifunctional Biomolecular Drug Design (CEMBID) på iNANO, og professor Clive Sabel modtager 60 mio. kr. til Big Data Centre for Environment and Health på Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet.

Dekan for Science and Technology Niels Chr. Nielsen glæder sig over bevillingerne fra Novo Nordisk Fonden:

”Det er nogle meget vigtige samfundsmæssige udfordringer, som her adresseres, både udvikling af nye typer af medicin og mere viden om sammenhængen mellem sundhed og miljøpåvirkninger kommer til at få stor betydning for mange mennesker i vores samfund. Derfor er det overordentlig positivt, at Novo Nordisk Fonden har valgt at støtte vores dygtige eksperter på området i deres arbejde, ”siger Niels Chr. Nielsen.

Bevillingerne er givet som en del af Novo Nordisk Foundation Challenge Programme inden for temaerne ”Big Data in Biomedicine” og ”Design and Engineering of Biological Molecules and Systems”.

Med Novo Nordisk Fondens Challenge Programme ønsker fonden at bidrage til at udvikle og styrke de danske forskningsmiljøer inden for samfundsvigtige områder. Bevillingerne er på op til 10 mio.kr. pr. år i op til 6 år. Der er i alt uddelt seks bevillinger ved denne uddeling.

 

Center for Multifunctional Biomolecular Drug Design

Center for Multifunctional Biomolecular Drug Design (CEMBID) etableres på iNANO og skal arbejde på at udvikle nye multifunktionelle lægemidler. De fleste lægemidler, der anvendes i dag, har kun én virkningsmekanisme og det er både vanskelig og dyrt at fremstille lægemidler med flere funktioner. Målet for Center for Multifunctional Biomolecular Drug Design (CEMBID) er at forske i nye lægemidler med flere virkningsmekanismer. Centret vil udvikle metoder til at bygge moduler af forskellige proteiner og små molekyler, der på en enkel og effektiv måde kan samles til multifunktionelle lægemidler. Det vil bane vejen for nye typer medicin, der både er mere effektive, har færre bivirkninger og kan tilpasses den enkelte patient.

Professor Kurt Gothelf vil stå i spidsen for det nye center, i samarbejde med sine kolleger fra iNANO, professor Jørgen Kjems og lektor Ken Howard, samt professor Tony LaHoutte fra Vrije Universiteit i Bruxelles.

Læs mere om centret

 

Big Data Centre for Environment and Health

Big Data Centre for Environment and Health har som overordnet mål at opnå en bedre forståelse af sammenhængen mellem miljø og sundhed. En række miljøpåvirkninger er skadelige for vores helbred, men er sygdom et resultat af enkeltstående tilfælde af højrisiko-eksponering for sundhedsskadelige forhold, eller af langsom akkumulering gennem livet, og forstærkes effekten ved de kombinerede miljøpåvirkninger? Det er nogle af de spørgsmål, som Big Data Centre for Environment and Health vil finde svar på. De senere års Big Data-revolution i registre over medicinske, miljømæssige og befolkningsmæssige forhold, samt muligheden for at indsamle data fra personlige sensorer og sociale medier, giver et unikt potentiale for at forstå de komplekse interaktioner mellem miljøforurenende stoffer og befolkningens sundhed.

Centret koordineres af professor Clive Sabel Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, som er miljøgeograf med speciale analyse af rumlige data på individniveau, og centerets ledelse har endvidere deltagelse af professor Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, som er miljø- og arbejdsmediciner med speciale i helbredseffekter af miljøbelastninger, professor Carsten Bøcker Pedersen, Institut for Økonomi, som er statistiker med speciale i registerforskning samt professor Ole Hertel, Institut for Miljøvidenskab, som er miljøforsker med speciale i befolkningens udsættelse for luftforurening.

Læs mere om centret