Aarhus Universitets segl

AU er med til at skubbe på den grønne bølge i Europa

EU har forpligtet sig til at være klimaneutral i 2050. Den målsætning er vigtig, ambitiøs og mildt sagt helt ualmindeligt diffus at finde op og ned på. EU-projektet MERLIN vil med et budget på godt 22 millioner euro spille en aktiv rolle i den grønne omstilling i Europa ved at værdisætte initiativer og samle erfaring og relevante aktører til fremtidens indsatser, så der kan fokuseres mod de initiativer, der faktisk kan batte noget og samle flere aktører bag sig.

De nuværende klima- og miljøudfordringer og den dramatiske tilbagegang for biodiversiteten kræver en hurtig og ambitiøs indsats. EU har forpligtet sig til at opnå klimaneutralitet senest i 2050 og for at kunne nå dette mål vil det kræve en omstilling af Europas samfund og økonomi, som skal være omkostningseffektiv og retfærdig såvel som socialt afbalanceret.

MERLIN er et nyt og ambitiøst EU-projekt, der netop har set dagens lys. Med et samlet budget på over 22 millioner Euro skal projektet bidrage til at gennemføre en række projekter, der bærer til den grønne omstillings udbredelse i hele regionen. MERLIN skal også samle og etablere den vidensbank, der kan sikre at flere nye projekter ser dagens lys rundt om i Europa.

Projektet fokuserer især på sikring af vores vel nok vigtigste ressource: ferskvand og de økosystemer, der er relaterede til den livsvigtige naturressource. Ganske vist udgør de ferske områder blot en lille del af klodens overflade, og ferskvands-systemernes udbredelse blegner ved siden af f.eks. skovområderne og havene, men i økologisk sammenhæng bidrager de med en lang række services, om man vil, til menneskeheden – ikke mindst adgang til rent drikkevand, men også til vanding af landbrugets marker og som en vigtig bidragsyder til jordens biodiversitet. En anden, og vigtig funktion for os, er, at områderne indfanger og lagrer CO2 i blandt andet vådområderne.

Der er, med andre ord, god grund til at samle kræfterne og arbejde målrettet for at sikre en paneuropæisk indsats. Fra dansk side deltager seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.

”Den grundtanke, vi arbejder ud fra, er at identificere de tiltag og genopretningsaktiviteter omkring ferskvandssystemerne, der har det største potentiale for at bremse klimaforandringerne og også tabet af biodiversitet, og samtidig opsøge og sikre samarbejde fra den private sektor i Europa. Vand er liv, og ferskvandsområderne er vel nok nogle af de mest forurenede og nedbrudte økosystemer på kloden, og samtidig er netop de ferske økosystemer centrale for at hjælpe den grønne omstilling godt på vej nu,” forklarer Annette Baattrup-Pedersen.

A little less conversation – a little green action

Der findes flere hundrede forskellige måder at gå til den opgave rundt om på det europæiske kontinent, og det vil være ganske umuligt at starte med at fokusere på det hele på en gang. Derfor har gruppen udvalgt 17 konkrete eksempler, der på hver sin vis repræsenterer nogle af de særlige udfordringer, der knytter sig naturgenopretningsprojekter i ferskvanssystemer. De spænder fra Rhinens tunge industri til de små vandløb på de finske sletter og fra de danske lavbundsjorde til Danubes vidtstrakte løb i Rumænien.

En af mulighederne kaldes natur-baserede-løsninger (forkortes NbS efter det engelske navn nature-based-solutions), og den tilgang er ved at tegne sig som ganske central for den fælles kamp mod de klimaforandringer.

MERLIN, der formelt står for Mainstreaming Ecological Restoration of freshwater-related ecosystems in a Landscape context: INnovation, upscaling and transformation, vil samle og analysere på resultaterne fra de 17 projekter, demonstrere hvordan projekternes bidrager til den grønne omstilling, de udfordringer der er, og samtidig give et oversigtsbillede over de politiske rammer og aktører, der knytter sig til forskellige regioner og projekter. Et andet spor i projektet bliver at udvikle strategier, så ferske områder med størst potentiale for at bidrage til den grønne omstilling på europæisk skala kan bringes i spil, herunder at identificeres hvor i Europa og med hvilke tiltag man kan opnå den største effekt og den bedste mulighed for succes.

”På den måde kan vi understøtte en bevægelse hvor naturrestaurering bliver mere udbredt og tilgængelig på tværs af Europa fordi vi sikrer adgang til viden og konkret erfaringsudveksling. Helt konkret etablerer vi MERLIN academy og MERLIN Marketplace, som skal sikre både læring gennem webinarer og lignende samt mulighed for interaktion på tværs af universiteter, politikere, interessenter, sektorer og investorer. Projektets mål er udbrede NbS-projekter rundt om i Europa hvor det giver bedst mening, og at tiltrække økonomiske interessenter, hvor der er potentiel værdi i et samarbejde,” forklarer Annette Baattrup-Pedersen.

MERLIN har medtaget økonomiske analyser, hvor de europæiske regioner vil blive præsenteret for grønne vækstpotentialer, og investeringsmuligheder for en række private aktører. Projektet vil optegne de win-win scenarier der findes inden for alt fra vandforsyning til forsikring og landbrug, hvor det er muligt at komme foran på point med solide investeringer i bæredygtige projekter med størst mulig gevinst for naturen og for investorerne.

Den danske pakke

MERLIN-projektet er opdelt i en række tematiske områder, der hver forsøger at identificere de bedst egnede og mest økonomisk interessante løsninger i et bredt perspektiv. Det overordnede mål for projektet er at udvikle en række strategier på EU-niveau, der kan udbredes og skaleres efter behov og forudsætninger over hele kontinentet - og kloden for den sags skyld.

Annette Baattrup-Pedersen står i spidsen for en af de fem arbejdspakker, hvor hun, sammen med kolleger på europæisk skala, skal identificere områder med størst genopretningspotentiale ved at værdisætte de konkrete tiltag, der kan gennemføres for at få størst muligt udbytte og finde finansielle løsninger.

En central del af pakken er at udarbejde en skabelon for, hvordan man får værdisat genopretning af konkrete områder og her bliver modellering central. I samarbejde med et dansk firma skal der laves software udvikling – en egentlig bruger-interface hvor man kan se og interagere med de resultater, en konkret genopretning kan give. Målet er, at modelleringerne kan identificere de bedst egnede tiltag i et givet område, der kan give de største gevinster for både natur og samfund.

”Naturgenopretning er virkelig mange forskellige ting, og alt efter hvilket område man fokuserer på, kan der være flere potentielle muligheder for at f.eks. gøre lavbundsområder våde igen for at nedbringe CO2-udledningen. Her vil MERLIN kunne sikre en vidensdeling på tværs af hele Europa, så et diffust behov kan blive til et konkret projekt med værdisatte gevinsterne og identifikation af forskellige investorer på baggrund af disse.

Vi vil afsøge en række private aktører i projektet og identificere potentielle investorer i naturgenopretningsprojekter, og også de barrierer der måtte eksistere. Der kan være behov for at deltage mere aktivt i den grønne omstilling, eller der kan være helt reelle økonomiske interesser i at nedbringe effekten af klimaforandringer. Det overblik findes ikke for nuværende – og det er et af de mål, der findes for MERLIN,” forklarer Annette Baattrup-Pedersen.

Læs meget mere om det omfattende projekt på hjemmesiden her

Kontakt:
Seniorforsker Annette Baattrup-Pedersen,
Institut for Ecoscience,
Aarhus Universitet,
Telefon: 87158776
Email: abp@ecos.au.dk