Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Institut for Agroøkologi

Aarhus Universitet repræsenteret i nyt initiativ til gavn for natur og klima

Danskernes Klimaskovfond vil nedbringe CO2 og give mere natur. Sådan lyder opdraget til Klimaskovfonden, der nu skal tage hul på arbejdet. I den forbindelse er professor Jørgen E Olesen udpeget af miljøministeren til at deltage i det rådgivende udvalg, der skal sikre mest mulig effekt.

Foto: Colourbox

Der skal plantes mere skov i Danmark, og der skal aktivt arbejdes for at gøre det muligt for borgere og virksomheder at give et klimabidrag, der sikrer målbar CO2-reduktion, så også klimabelastende lavbundsjorder bliver taget ud af drift i Danmark.

På den baggrund vedtog Folketinget i december 2020 Danmarks første Klimaskovfond med en startkapital på 100 millioner kroner fra staten. Klimaskovfonden blev oprettet som en uafhængig forvaltningsenhed med egen bestyrelse og egen lov med det hovedformål at gennemføre klimaprojekter på dansk jord, med blik for f.eks. synergieffekter til biodiversitet, vandmiljø, friluftsliv, kvælstofeffekter.

Det er ambitionen, at borgere, virksomheder og fonde får mulighed for at købe CO2-enheder gennem fonden, der så planter nye skove og udtager klimabelastende lavbundsjorder fra landbrugsdrift. Man vil kunne se, hvor i Danmark, projekterne er placeret, og fonden skal føre et register over de opnåede nettoreduktioner af drivhusgasudledningen forbundet med fondens projekter. Effekten skal efterfølgende verificeres af en uafhængig tredjepart.

Klimaskovfondens organisation er sådan, at en bestyrelse fastlægger fondens forretningsgang og prioriteringskriterier. Bestyrelsen udpeges af Miljøministeren, der også nedsætter et rådgivende udvalg, der skal besættes med repræsentanter fra vidensinstitutioner, civilsamfundsorganisationer, almennyttige fonde, landsdækkende foreninger, og interesse– og erhvervsorganisationer samt forskningsmiljøer og universiteter.

Bredt funderet synergi

Udvalget får en rolle i at sikre, de mange behov og holdninger til fremtidens landskab og skovbrug, der findes i samfundets forskellige lag, og ikke mindst fundere initiativer fagligt med størst mulig synergi mellem de mangeartede parter, der indgår i arbejdet. Det er i det rådgivende udvalg, at professor Jørgen E. Olesen er blevet bedt om at tage plads af miljøminister Lea Wermelin (S).

”Initiativet her samler for første gang et så bredt panel af relevante aktører. Det er meget positivt for mig at se, og der er mange spændende aspekter i fondens arbejde, herunder ikke mindst den tilgang med en ny måde at finansiere den grønne omstilling. Jeg er meget beæret over, at ministeren har bedt mig deltage i det vigtige arbejde, der skal foregå i Klimaskovfondens regi,” siger Jørgen E Olesen.

Fondens bestyrelse er nyligt udpeget af miljøministeren også. Her er AU også repræsenteret, da professor Signe Normand fra Institut for Biologi blev udpeget i foråret 2021 til at deltage i bestyrelsesarbejdet af ministeren.

Læs mere om Klimaskovfonden på Miljøministeriets hjemmeside.

Kontakt:

Professor Jørgen E Olesen,
Institut for Agroøkologi,
Aarhus Universitet,
Telefon: 40821659
Email: jeo@agro.au.dk