Aarhus Universitets segl

AU-forsker tildelt fornem pris for enestående havforskning

Professor Jacob Carstensen fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet tildeles "Björn Carlsons Östersjöpris" 2023 for at spille en afgørende rolle i forskning inden for eutrofiering, vandkvalitet, iltsvind og underliggende biogeokemiske processer i Østersøen.

Forsker Jacob Carstensen fra Institut for Ecoscience tildeles "Björn Carlsons Östersjöpris 2023” for enestående havforskning. Foto: AU Foto
Forsker Jacob Carstensen fra Institut for Ecoscience tildeles "Björn Carlsons Östersjöpris 2023” for enestående havforskning. Foto: AU Foto

Björn Carlsons Östersjöpris blev etableret i 2021 af ”Björn Carlsons Östersjöstiftelse” for at inspirere til yderligere arbejde for en sundere Østersø. Modtagerne af prisen i 2023 er Jacob Carstensen, professor i Marine System Management ved Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, Danmark og Daniel Conley, professor i biogeokemi, ved Geologisk Institut, Lunds Universitet, Sverige.

Professorerne Carstensen og Conley har i deres forskning på banebrydende vis kombineret ekspertise fra forskellige områder, såsom miljøstatistik, biogeokemi, økologi og marinbiologi. Dette innovative samarbejde har gjort det muligt at forstå de komplekse interaktioner mellem de forskellige faktorer, der påvirker eutrofiering og iltmangel i Østersøen.

Det er en stor ære at modtage denne prestigefyldte pris og jeg håber, at vi i de kommende år vil kunne bidrage med ny viden, og at vores forskningstilgang inspirerer andre til at arbejde sammen mod en renere og bedre fungerende Østersø”, siger Jacob Carstensen og Daniel Conley samstemmende.

Direkte indvirkning på miljøet i Østersøen

Jacob Carstensen håber, at prisen vil sætte mere fokus på eutrofieringsproblemet i Østersøen. Carstensen og Conleys arbejde identificerer imidlertid ikke kun problemerne forårsaget af eutrofiering og hypoxi, men giver også løsninger. Løsninger, der kommunikeres bredt til interessenter og politiske beslutningstagere. På denne måde har de haft en direkte indvirkning på miljøet i Østersøen og gennemførelsen af handlingsplaner for forbedring af havmiljøet i Østersøen.

”At modtage denne pris betyder, at vi kan bruge pengene til yderligere undersøgelser af, hvordan forskellige organismer påvirker næringsstofstrømme i vand og sedimenter. Specifikt kan dette involvere mere avancerede eksperimenter. Men vi kan ikke afbøde eutrofiering uden at inddrage interessenter, så det er vigtigt fortsat at udbrede vores viden til disse såvel som offentligheden generelt”, siger Carstensen.

Mikkel Tamstorf, der er Institutleder på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, glæder sig over, at Jacob Carstensen tildeles den fornemme pris:

Jeg er utrolig stolt over at Jacob som en af vores fremmeste forskere indenfor marine økosystemers dynamik og miljøtilstand modtager den fornemme pris. Jacob, men også hans mange kolleger i vores marine sektioner, kæmper dagligt for at udvide vores viden om natur og miljø i havene omkring os. Der er desværre mange og store miljøudfordringer for havmiljøet men at Jacob får denne pris giver et klart budskab om at hans og resten af instituttets store arbejde for et bedre havmiljø værdsættes”, siger institutlederen.

Den 26. september modtager Carstensen og Conley Björn Carlsons Östersjöpris 2023 af H.K.H. Kronprinsesse Victoria på Grand Hotel i Stockholm. Som modtagere af prisen modtager de 3 millioner svenske kroner til at fortsætte deres arbejde for en sundere Østersø.

Om Björn Carlsons Östersjöstiftelse og Björn Carlsons Östersjöpris

Björn Carlsons Östersjöpris (dvs. Østersøprisen) blev indstiftet i 2021 af Björn Carlsons Östersjöstiftelse (BalticSea2020) – en årlig pris, der tildeles en forsker eller anden person, der har ydet værdifulde bidrag til Østersøens miljø. Med en præmiesum på SEK 3 millioner er det fondens håb, at prisen vil skabe engagement i Østersøen og inspirere til yderligere arbejde for et sundere hav. Fra 2005 til 2020 uddelte fonden bevillinger på i alt 650 millioner til forskning og anvendte projekter for Østersøen.