Aarhus Universitets segl

AU Viborg i Foulum bliver centrum for grøn omstilling og fødevareproduktion

Regeringens nye udflytningsaftale betyder, at der på Faculty of Technical Sciences etableres en ny, integreret uddannelses- og forskningscampus i Foulum ved Viborg med op til 800-900 studerende. Visionen er, at Aarhus Universitets nye campus fremover skal være centrum for uddannelser inden for grøn omstilling, veterinærmedicin og primær fødevareproduktion i den vestlige del af landet.

Med udgangspunkt i regeringens nye udflytningsaftale ønsker Aarhus Universitet og Faculty of Technical Sciences at skabe en moderne uddannelsescampus med op mod 800-900 studerende på Foulum ved Viborg. Arbejdstitlen på navnet for den nye campus er AU Viborg og den skal fremover fungere som et nyt centrum for grøn omstilling, veterinærmedicin og primær fødevareproduktion i den vestlige del af landet. Det fortæller Eskild Holm Nielsen, der er dekan på Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet:

”Fakultetet ser store muligheder i at etablere AU Viborg som centrum for forskningsbaseret uddannelse indenfor veterinærmedicin, grøn omstilling og primær fødevareproduktion. Ved at samle uddannelser indenfor disse fagområder på en campus sikrer vi i højere grad synergi og tværfaglighed, som er helt afgørende for kvaliteten af fremtidens arbejdskraft. Samtidig skaber vi en demografisk balance på veterinærområdet, så studerende fremover også har mulighed for at tage en dyrlægeuddannelse i Jylland”, siger Eskild Holm Nielsen.

Tre nye uddannelser i Foulum

Udflytningsaftalen betyder, at Tech etablerer i alt tre uddannelser i AU Viborg ved Foulum. Det drejer sig om dyrlægeuddannelsen - også kaldet bachelor- og kandidatuddannelsen i veterinærvidenskab - uddannelsen i agrobiologi, som flyttes fra Aarhus til Foulum, og uddannelsen i Animal Science, som overdrages fra Københavns Universitet til Aarhus Universitet og placeres i Foulum.

Aftalen betyder konkret, at 200 bachelor-uddannelsespladser etableres i AU Viborg fra 2023-26 og yderligere 190 kandidat-uddannelsespladser der gradvist opbygges fra 2026 og frem. Etableringstilskuddet fra staten er på 252,2 mio. kr., mens det efterfølgende årlige driftstilskud bliver på 54,5 mio. kr.

Ifølge Jørgen E. Olesen der er institutleder på Institut for Agroøkologi i Foulum, er der god grund til at være tilfreds med, at planerne om en integreret forsknings- og uddannelsescampus bliver en realitet:

"En samlet campus for forskning og uddannelse i Foulum giver helt nye muligheder for en integration mellem forskning og uddannelser, hvor de studerende i langt højere grad inddrages i landbrugets grønne omstilling. Vi vil give de studerende mulighed for i praksis at arbejde med de teknologier og værktøjer, der skal drive omstillingen. Jeg er overbevist om, at dette også kan inspirere forskningen i nye retninger. Det vil være med til at styrke Foulum som et internationalt fyrtårn for landbrugets grønne omstilling", siger Jørgen E. Olesen.

I forbindelse med at der etableres en uddannelse i veterinærmedicin i Foulum har Københavns Universitet og Aarhus Universitet arbejdet tæt sammen om at skabe planerne for dyrlægeuddannelsen og en overflytning af uddannelsen i Animal Science. Charlotte Lauridsen, der er institutleder på Institut for Husdyrvidenskab, ser frem til de muligheder, som uddannelsen skaber for de kommende studerende:

"Vi har meget stærke og aktive forskningsmiljøer i Foulum, som de studerende får mulighed for at blive en del af allerede tidligt i uddannelsen. Vi er meget bevidste om at tilrettelægge uddannelserne således, at de studerende kommer tæt på dyrene fra den første dag, de starter hos os", siger hun. 

Mulighed for et unikt campus-miljø

AU Viborg ligger ved Foulum ca. 10 kilometer fra Viborg. Ifølge begge institutledere er der store forventninger til, at der i forbindelse med planerne om etablering af den nye uddannelsescampus er indgået et tæt samarbejde med Viborg Kommune:

"Den nye campus i Foulum bliver et super-spændende sted for de studerende, og vi har en utrolig god dialog med Viborg Kommune omkring opbygning af et studiemiljø, hvor studier, boliger, arbejde og fritid vil gå op i en højere enhed. Vi sætter store ressourcer ind på, at der kan blive skabt de rette rammer for de nye uddannelser i Foulum og for det studiemiljø, der skal sikre, at de studerende både føler sig hjemme og oplever stedet som ekstremt inspirerende", understreger Jørgen E. Olesen, der bakkes op af Charlotte Lauridsen:

"Jeg er ikke i tvivl om, at vi får skabt et unikt studiemiljø, hvor man også indtænker nye læringsmetoder, blandt andet mere projektbaserede studier og tværgående kurser. Det vil sikre de studerende et mere helhedsorienteret perspektiv omkring interaktionen dyr-planter og fødevareproduktion i forhold til den grønne omstilling med hensyn til bæredygtighed, miljø, klima og sundhed for dyr og mennesker", siger hun.