Aarhus Universitets segl

Boreplatforme kan ende deres dage som værdifulde kunstige rev

En stor gruppe internationale forskere har netop publiceret en videnskabelig artikel, hvori de opfordre miljømyndigheder over hele kloden til at gentænke ideen om at fjerne boreplatforme, vindmøller og andre installationer i havet, når de er udtjente.

Et nedsunket kamera ved en gammel udslidt borerig viser et kolossalt liv af fladfisk, torsk og bundfauna i alle afskygninger. Et liv, man ellers ikke ser på disse kanter af Nordsøen, hvor boreplatformen står og venter på at bliver fjernet efter 25 års tro tjeneste med at pumpe olie og gas op ad undergrunden.

”Vi ser også mange flere marsvin omkring borerigge end i det omgivende hav”, fortæller seniorforsker Jonas Teilmann fra Aarhus Universitet, der har været med i undersøgelserne, der netop er offentliggjort i det internationale tidsskrift ’Frontiers in Ecology and the Environment’.

”Det er nemt at forstå marsvins glæde for området. Man kan ikke sænke en fiskekrog ned uden at få bid fra en af de mange torsk, der er omkring olieplatformenes ben”, siger Jonas Teilmann.

Kunstige rev udgør oaser i havet
En boreplatform eller en anden kunstig installation står typisk 20-30 år i havet. Gennem den periode bliver rør, stænger, betonklodser og meget andet til godt substrat for fasthæftede planter og dyr. Og den rigdom tiltrækker fisk og pattedyr.

Internationalt er det bestemt at alle kunstige installationer i havet skal fjernes, når de ikke længere er i brug. Men nu maner knapt 30 internationale forskere til besindighed med at gennemføre den beslutning.

”En gammel olierig får samme funktion som et naturligt stenrev i eksempelvis Nordsøen,” forklarer Jonas Teilmann.

Og stenrev er en mangelvare, da stenene dels er fisket op og brugt til bl.a. molebyggeri og dels er ødelagt og spredt af tunge trawlende redskaber.

”Vi oplever en betydelig forøget biodiversitet omkring gamle installationer og opfordrer derfor myndighederne til i hvert enkelt tilfælde at overveje, om man kan give dispensation til at fjerne installationen. I den vurdering skal de miljømæssige forhold naturligvis være i orden,” siger Jonas Teilmann.

Undgår trawling
Rundt om i verden står der mere end 7500 olie- og gasplatforme, ligesom der er et sted mellem 10.000 og 20.000 vindmøller, der på et tidspunkt skal fjernes. Man har estimeret, at det vil koste op til 100 milliarder euro at fjerne disse installationer.

Men de penge kan man måske spare og i stedet sikre bedre vilkår for livet i havet.

”Ved at lade en betydelig del af disse efterladenskaber blive stående kan vi sikre en større biodiversitet i havet. De fysiske strukturer sikrer også, at områderne ikke bliver trawlet. De tunge trawl gør havbunden til en ensartet ørken hvor biodiversiteten har trange kår,” siger Jonas Teilmann.

Forskergruppen bag artiklen opfordrer derfor politikere og embedsmænd i hele verden til at lave et midlertidigt stop for den obligatoriske fjernelse af offshore infrastruktur. Ifølge forskerne bør myndighederne i stedet lave en miljøvurdering over hvilke skrukturer, man kan lade blive stående og følge op med undersøgelser af effekten af de nydannede rev.

Læs den videnskabelige artikel her. (åbner i nyt vindue)

Kontakt:
Seniorforsker Jonas Teilmann,
Aarhus Universitet;
Tlf. 2142 4291,
Mail: jte@bios.au.dk

Direktør Anne-Mette Jørgensen,
North Sea Futures, København,
Tlf. +31 634766441,
Mail: info@northseafutures.dk

Seniorforsker Jon Svendsen,
DTU Aqua,
Tlf. 9351 1663,
Mail: jos@aqua.dtu.dk