Aarhus Universitets segl

Carlsbergfondet uddeler 1,3 mio. kr. til grundforskning på Tech

Carlsbergfondet uddeler knapt 98 mio. kr. til grundforskning på Aarhus Universitet. Særligt humaniora og samfundsvidenskab bliver tilgodeset. 1,3 mio. kr. fordeles til fire forskere på Faculty of Technical Sciences.

Denne omtale baserer sig på en pressemeddelelse fra Carlsbergfondet.

Alle bevillinger er givet på baggrund af en grundig faglig vurdering af i alt 589 indkomne ansøgninger, som fondet fik ved ansøgningsfristen i oktober. Ansøgningerne udspringer af forskernes egne videnskabelige ideer og projektforslag, der breder sig fra forskning i landbrugets udvikling i 1600-tallet til klimaforandringers påvirkning af arktiske økosystemer.

Bevillingerne til forskere på TECH fordeler sig således:

(Klik på navnene for at få en mere uddybende beskrivelse af hvert projekt på Carlsbergfondets hjemmeside)

Mikael K Sejr, Institut for Ecoscience, 217.900 kr., Feltarbejde/ forskningsarbejde på udenlandske institutioner: Marine productivity on the Arctic seafloor; from novel measurement to circum-Arctic estimate.

Jonas Teilmann, Institut for Ecoscience, 247.920 kr., Feltarbejde/ forskningsarbejde på Grønlands Naturinstitut:  Estimating the prey consumption of the largest predator of the Arctic in a changing environment.   

Martyn Tranter, Institut for Miljøvidenskab, 691.295 kr., Forskningsinfrastruktur: Next generation biogeochemical ice sheet field laboratory equipment: in-situ, near-real time assessment of microbial growth on the surface of the Greenland Ice Sheet.                                      

Claus Melvad, Institut for mekanik og produktion, 132.735 kr., Forskningsinfrastruktur: An experimental setup to study microbially-produced ice nucleating proteins.